Posterior Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Posterior nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Posterior

Posterior, bir organın veya yapının vücudun arka tarafına doğru olduğunu gösteren anatomik terimdir.

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü (1477)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Posterior terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Posterior terimi hakkındaki yorumlar

Posterior hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Posterior ile ilgili benzer terimler:

Anterior: Anterior, bir organın veya yapının vücudun ön tarafına doğru olduğunu gösteren anatomik terimdir. Genellikle, bir başka organ veya yapı ile ilgili pozisyonu belirtmek için kullanılır ve bunun 'başka bir organın veya yapının önünde' olduğu anlamına gelebilir.

Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir.
Dünya üzerindeki bir yerin denizlere, yer altı-yer üstü kaynaklarına, yeryüzü şekillerine, kıtalara, okyanuslara, önemli ulaşım yollarına, siyasi bölgelere ve üretim-tüketim bölgelerine göre yerine göreceli konum denir. Yani bir yerin kendine has özellikleri o yerin göreceli konumu oluşturur.

Medeni Kanun: Medeni kanun, veraset, miras, evlilik gibi konulara getirilen yasal düzenlemeleri kapsayan kanundur. Türkiye'nin ilk medeni kanunu 1926, ikinci ise 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?
1. Sosyal ve ekonomik alanda kadınlara özgürlük verildi.
2. Kadınlara erkeklerle eşit miras alma hakkı tanındı.
3. Dini nikahın yerine resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi.

Ulusal Bağımsızlık: Ulusal bağımsızlık, vatan yani toprak parçası üzerinde yaşayan milletin; herhangi başka bir milletin esirliği, hakimiyeti ya da boyunduruğu altına girmeden kendi geleceğini kendi özgür iradesiyle belirlemesi, kendine ait topraklarda hür bir şekilde yaşaması ve başka hiçbir güç tarafından kontrol edilmemesine verilen isimdir.

Ulusal bağımsızlık kısaca, bir toplumun kendi toprak parçası üzerinde hür ve özgür bir biçimde yaşama hakkı olarak nitelendirilir.