Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler

Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Halep, Şam, Trablusşam, Musul, Rumeli, Bosna, Budin, Maraş (Zilkadriye)

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler terimi hakkındaki yorumlar

Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler ile ilgili benzer terimler:

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir.
Yemen, Habeş, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Fas, Bağdat, Basra

Kasr-ı Adl: Padişahların, Divan toplantılarını izledikleri tak (pencere).

Sancak Sistemi: ● Osmanlı Devleti’nde kazaların bağlı olduğu yönetim birimlerine sancak adı verilirdi.
● Sancaklar, "sancak beyi" tarafından kanun ve nizamlara uygun olarak yönetilirdi.
● Sancak beyi sancağındaki tımarlı sipahileri yanına alarak bağlı bulunduğu beylerbeyinin komutasında orduya katılırdı.
● Ayrıca sancakta asayişi sağlar, suçlularla mücadele eder ve devlet adına bazı vergileri toplardı.

Sancak: Osmanlılarda; Eyalet ile Kaza arasında kalan idari birim.