Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri

Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen, Planlama Kodu, İK2 ve Programlama ve Yük Dağıtım Kodu uyarınca kaydedilen ve bu Kodlara göre değiştirilen teknik yetenekleri, esneklikleri ve kısıtları.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri terimi hakkındaki yorumlar

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kullanıcısı: Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Sistem Yük Faktörü (Yıllık): Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimum yüküne oranıdır; bu faktör yüzde ile ifade edilir ve talebin değişimleri (salınımları) için bir ölçü olarak kullanılır.Yıllar arasında karşılaştırma yapılmasında iklim değişmelerinin dikkate alınabilmesi için sistem yük faktörü ortalama iklim koşullarına uydurulmalıdır.

Sistemin Topraklanması: Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür topraklama noktaları vasıtası ile toprağa bağlanması yöntemi.

Sistem Kontrol Merkezi: Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmesiyle görevli organdır.