Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Tarımsal faaliyete ilişkin fiyat değişimlerini tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık çerçevesinde ölçen endekstir. (Producer Price Index of Agriculture Products)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (868)


Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi terimi hakkındaki yorumlar

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile ilgili benzer terimler:

Tahvil (Bond): İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlerdir.

Şeri Hukuk: Klasik İslam hukuku şer'i hukuk olarak adlandırılır. Dini kurallara göre karar verilir. Şer’i hukuk; müçtehit hukukçuların, İslam hukukun kaynaklarına dayanarak, fıkıh ilmindeki esaslar dairesinde yapmış odlukları içtihatlara dayanmaktadır.

Fen: 1. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad.

2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.

3. Bilim, bilgi.

Tüketici Eğilim Anketi: Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir. (Consumer Tendency Survey)