Tek Terimli Tarife Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tek Terimli Tarife nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Tek Terimli Tarife

(Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Tek Terimli Tarife terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tek Terimli Tarife terimi hakkındaki yorumlar

Tek Terimli Tarife hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tek Terimli Tarife ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Enerjisi: Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir.

Şebeke Konfigürasyonu: Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonları söz konusudur. Dallı (radyal) şebekelerde branşmanlar bir besleme noktasından çıkar ve besleme yalnız bir uçtan yapılır. Ring şebekelerde iletkenler kapalı bir halka oluşturur. Ağ (gözlü) şebekelerde ise iletkenler birçok noktadan birbirine bağlıdır ve besleme birden fazla noktadan yapılabilir.

Şebekeye Verilen Enerji: Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekenin kendi santrallarından aldığı ve şebekesi dışı alınan enerjilerin toplamıdır.

Şebeke Kayıpları: Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrik enerjisi kayıplarıdır. Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.