Tenkit Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tenkit nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Tenkit

Eleştiri.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü (744)


Tarih Terimi Olarak Tenkit

Belge ve bilgilerin doğru olup olmadığının, bilgi açısından güvenilirliğinin sınandığı aşamadır. Eleştiri.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Tenkit terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tenkit terimi hakkındaki yorumlar

Tenkit hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tenkit ile ilgili benzer terimler:

Tasnif: Araştırmaya yönelik toplanan tarihi belge ve bilgilerin yere, zamana ve konuya göre sınıflandırılmasıdır.

Yazılı Kaynaklar: Üstünde harf ve yazı karakteri bulunan kaynaklardır. Tarih devirlerinin aydınlatılmasında kullanılırlar.

-Kitaplar, antlaşmalar, beratlar, soy kütükleri, fermanlar, kitabeler, anılar, gazeteler, seyahatnameler, kronikler, papirüsler, mektuplar, paralar, madalyalar, arşivler...

Yazısız Kaynaklar: Üstünde harf ve yazı karakteri bulunmayan kaynaklardır. Genel olarak Tarih Öncesi Devirlerin ve İlk Çağ tarihinin aydınlatılmasında kullanılır.

-Taş, toprak ve kemikten yapılan aletler, eşyalar ve silahlar.
-Mimari eserler
-Mağara resimleri, kabartmalar
-İnsan ve hayvan fosilleri
-Geçmişten günümüze gelen çeşitli destanlar, efsaneler
-Dolmen, menhir mezar taşları
-Örf ve adetler
-Sanat eserleri, takılar, elbiseler

Sosyal Bilgiler: 1. İnsanlar arası ilişkileri inceleyen ve genel olarak insan davranışlarıyla ilgilenen disiplinler bütünü.
2. Okullardaki tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi gibi derslerin genel adı.