Açıklamalı Türkçe Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Abd: Kul, Allah'a ibadet eden kimse.... devamını oku

Âciz: Bedenî, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye gücü yetmeyen.... devamını oku

Âdâb: Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye.... devamını oku

Âdâbı Muaşeret (Âdâb-ı Muaşeret): Davranış bilgisi. Bir toplumda benimsenerek gelenekleşmiş nezaket, terbiye,... devamını oku

Adak: 1. Adama işi veya adanılan şey, nezir. 2. Allah'ın sevgisini ve hoşnutlu... devamını oku

Adalet: 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Yasalarla s... devamını oku

Âdet: 1. Topluluk işinde eskiden beri uyulan kural, töre. 2. Görenek.... devamını oku

Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen... devamını oku

Ahd-i Atik: Tevrat.... devamını oku

Ahenk: Uygunluk, uyum, düzen, uyuşma, anlaşma.... devamını oku

Ahiret: 1. İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah’a hesap ver... devamını oku

Ahit: Söz verme, ant, yemin. İnsanın başkasına verdiği güvence. İnsanın Allah’tan... devamını oku

Ahkâm: Hükümler.... devamını oku

Ahlak: Huy, yaratılıştan gelen özellikler, yapı, mizaç, karakter, İnsanın iyi veya... devamını oku

Ahlak-ı Hamide (Ahlakı Hamide): Beğenilen, güzel ahlak.... devamını oku

Ahlak-ı Zemime (Ahlakı Zemime): Beğenilmeyen, kötü ahlak.... devamını oku

Ahsen-i Takvim (Ahseni Takvim): Allah tarafından insana verilen en güzel şekil, yaratılışındaki fiziksel ve... devamını oku

Akaid: Dinin temel hükümlerini özlü bir şekilde ifade eden ilkeler.... devamını oku

Âkıbet: 1. Bir iç veya durumun sonu, sonuç. 2. Sonunda, önünde sonunda.... devamını oku

Akit: Sözleşme, antlaşma, yeminleşme.... devamını oku

Aklıselim: Sağduyu, hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yeti... devamını oku

Alâmet: 1. Belirti, işaret, iz, nişan. 2.Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak d... devamını oku

Amade: Hazır.... devamını oku

Amel: 1. Yapılan iş, eylem, fiil. 2. Çalışma, didinme, davranış, uygulama. ... devamını oku

Amel-i Salih: Dine göre makbul olan işler.... devamını oku

Amentü: Arapça "İnandım." anlamına gelen ve İslamiyet’in temel İnançları olan "Alla... devamını oku

Ana Fikir: Bir yazının temeli olan asıl düşünce, temel fikir.... devamını oku

Analiz: Çözümleme.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğünde 744 Terim Kayıtlı.