Açıklamalı Türkçe Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 744 Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Terimi Listelendi.

Estetik:Güzellik duygusuyla ilgisi olan veya estetik biliminin kurallarına uygun bul...devamını oku

Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, ki...devamını oku

Şadırvan:Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındak...devamını oku

Ba's:Yeniden dirilme, diriltme....devamını oku

Irk:1. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar...devamını oku

Hat:1. Güzel yazı yazma, sanatkârane yazılmış yazı. 2. Arap harflerinin yazım...devamını oku

Ağız:Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen,...devamını oku

Hafız:Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen bir başka deyişle başından sonuna ka...devamını oku

Mizan:1. Ölçü aleti, tartı, terazi. 2. Doğru ve yanlışın, hak ve batılın, zulüm...devamını oku

Kavim:Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da b...devamını oku

Ebru:Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su ...devamını oku

Şer'i:Şeriatla ilgili ve şeriata uygun olan. Söz ve davranış olarak uygun olan, di...devamını oku

Sima:Yüz, kimse, insan, tip....devamını oku

Kültür:Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de...devamını oku

İstikrar:Aynı kararda, biçimde sürdürme, kararlılık....devamını oku

Tasavvuf:İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah'ı görüyormuşçasına ...devamını oku

Üslup:Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz....devamını oku

Analiz:Çözümleme....devamını oku

Mescit:Müslümanların ibadet yeri, cami, namazgâh. Türk toplumunda ibadet edilen küç...devamını oku

Nisap:Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali iba...devamını oku

Minber:Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu, basamaklarla çıkılan ve m...devamını oku

Âsi:Emirlere karşı gelen, isyan eden, baş kaldıran....devamını oku

Zan:Şüphe, tereddüt, şek, sanma, sanı. Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olarak k...devamını oku

Taassup:Dilimize Arapçadan geçmiştir. Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü...devamını oku

Put:Kendisine tapınılan, doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya can...devamını oku

Mahya:Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kand...devamını oku

Hak:Allah....devamını oku

Teknoloji:Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve ale...devamını oku

Diğer Kur’an-ı Kerim Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğünde 744 Terim Kayıtlı.