Açıklamalı Türkçe Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 744 Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Terimi Listelendi.

Estetik: Güzellik duygusuyla ilgisi olan veya estetik biliminin kurallarına uygun bul... devamını oku
Hat: 1. Güzel yazı yazma, sanatkârane yazılmış yazı. 2. Arap harflerinin yazım... devamını oku
Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, ki... devamını oku
Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındak... devamını oku
Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de... devamını oku
Irk: 1. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar... devamını oku
Ba's: Yeniden dirilme, diriltme.... devamını oku
Üslup: Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz.... devamını oku
Sima: Yüz, kimse, insan, tip.... devamını oku
Analiz: Çözümleme.... devamını oku
Hafız: Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen bir başka deyişle başından sonuna ka... devamını oku
Mizan: 1. Ölçü aleti, tartı, terazi. 2. Doğru ve yanlışın, hak ve batılın, zulüm... devamını oku
Ebru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su ... devamını oku
Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen,... devamını oku
Şer'i: Şeriatla ilgili ve şeriata uygun olan. Söz ve davranış olarak uygun olan, di... devamını oku
Kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da b... devamını oku
Put: Kendisine tapınılan, doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya can... devamını oku
Tasavvuf: İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah'ı görüyormuşçasına ... devamını oku
Minber: Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu, basamaklarla çıkılan ve m... devamını oku
Nisap: Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali iba... devamını oku
Medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutul... devamını oku
İnsicam: Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.... devamını oku
Salih: 1. İyi, güzel, düzgün, faydalı, hayırlı. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyg... devamını oku
Ayet: Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.... devamını oku
Mescit: Müslümanların ibadet yeri, cami, namazgâh. Türk toplumunda ibadet edilen küç... devamını oku
Hak: Allah.... devamını oku
Teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve ale... devamını oku
Kadı: Hukuki anlaşmazlıklar ve davaları İslam fıkhına göre karara bağlamak için de... devamını oku

Diğer Kur’an-ı Kerim Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğünde 744 Terim Kayıtlı.