Ulusal Egemenlik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ulusal Egemenlik nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Ulusal Egemenlik

Devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olması. Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Ulusal Egemenlik terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ulusal Egemenlik terimi hakkındaki yorumlar

Ulusal Egemenlik hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ulusal Egemenlik ile ilgili benzer terimler:

Grek Projesi: Grek projesi veya Yunan projesi, 1787-1792 yılları arasında Osmanlılar ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli plandır. Bu plana göre Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya`ya verilecek, Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve başına II. Katerina`ın torunu getirilecekti. Böylece Avusturya Balkanlarda, Rusya Avrupa ve Akdeniz`de güçlenecekti.

Mum Duruşu: Sırtüstü yatışta, ellerle gövde yanlardan kavranır. Bacaklar gergin olarak yukarı kaldırılırken dirseklere dayanarak, ağırlığı omuzlara aktarılır. Dayanak yüzeyi omuzlar ve üst koldur. Vücut ayak uçlarına kadar gergin ve diktir.

Çakı Duruşu: Uzun oturuşta veya bacaklar bükülü oturuşta, bacakların 45 derece yukarıya gergin şekilde kaldırılmasıdır. Kollarla yanlardan destek alınır. Dayanak yüzeyi sadece kalçadır.

Planör Duruşu: Vücut ayak ağırlığı tek bacak üzerindedir. Diğer bacak gergin olarak yukarıya kaldırılır. Kollar omuz hizasında yanlarda açık, gövde ile beraber yere paraleldir.