Açıklamalı Türkçe Uydu Terimleri Sözlüğü

Actuator: Hareketli bir anteni döndürmeye yarayan motor ve aksamından oluşan parça.... devamını oku

Advanced Communications Technology Satelite (ACTS): Tüm digital iletişim araçlarının bulunduğu ilk uydu. 1993 yılında fırlatılm... devamını oku

Aloha: Aloha uydu haberleşme sistemleri için geliştirilmiş, çoklu erişim teknoloji... devamını oku

AM Modulasyon: AM terimi, İngilizcede genlik modülasyonu anlamına gelen iki kelimenin baş ... devamını oku

Amplifier: Bir elektronik sinyalin kuvvetini arttırmak için kullanılır. Yükseltici, gü... devamını oku

Amplitude Modulation (AM): Genlik Modülasyonu (GM). Elektriksel sinyalin genliği değiştirilerek yapıla... devamını oku

Analog: Zamanın sürekli fonksiyonu olan sinyallerdir. Bir başka deyişle sürekli değ... devamını oku

Analog To Digital Conversion (ADC): Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi.... devamını oku

Antenna (Dish): Çanak Anten; uydulardan gelen mikrodalga sinyalleri alıp uydu alıcısına gön... devamını oku

Antenna Efficiency: Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmının y... devamını oku

Antenna Noise Temperature: Anten Gürültü Sıcaklığı.... devamını oku

Aperture: Antenin uydu sinyaline açık kalan kesiti. Parabolik antenin elektromanye... devamını oku

Apex: Hareketli antenin dönerken çizdiği yayın en üst noktası.... devamını oku

Ara Kablo (RS-232 kablo): Ara kablo; yazılımı internetten indirdikten sonra, PC'nizdeki hard diskten,... devamını oku

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL): Asimetrik digital abone hattı. Asimetrik digital abone hattı. Geleneksel 2 ... devamını oku

Atmospheric Absorption Loss: Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdeki abso... devamını oku

Attenuation: Zayıflama, iletimin başladığı noktadan, hedefe kadar olan sinyal zayıflama... devamını oku

Attenuator: Zayıflatıcı, uydu sinyallerini zayıflatan pasif devre elemanı.... devamını oku

Attitude Control: Uydunun güneşe ve yere göre duruş konumunun kumandası.... devamını oku

Audio Visual (AV): TV ve sesin tüm yönleriyle ilgili görsel-işitsel cihazlar.... devamını oku

Automatic Frequency Control (AFC): Otomatik Frekans Kontrolü. Alıcıyı seçilen frekansa kenetleyen ve istasyonu... devamını oku

Automatic Gain Control (AGC): Otomatik kazanç kontrolü. Devrenin çıkış seviyesini belli bir değerde sabit... devamını oku

Availability: Kullanılabilirlik; uydu haberleşme ekipmanlarının yıllık olarak ne kadar ku... devamını oku

Az-El Mount: Azimuth-Elevation Mount. Çanak Antenin Yatay ve Düşey yönde hareket kabiliy... devamını oku

Azimuth: Gerçek Kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu an... devamını oku

Backhaul: Karasal Hat. Uydu terminali ya da merkezi yer istasyonu ile kullanıcı merke... devamını oku

Backoff: Doğrusal bir çalışma noktası için giriş ve çıkış sinyal güçlerinin azaltılm... devamını oku

Backup: Yedek... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Uydu Terimleri Sözlüğünde 226 Terim Kayıtlı.