Yapay Sınıflandırma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yapay Sınıflandırma nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Yapay Sınıflandırma

1. Canlıların sadece duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadıkları çevreye göre sınıflandırılmasına yapay (ampirik) sınıflandırma denir.

2. Sistematik bilimi ile uğraşan bilim insanları, Aristo'nun doku ve organların görevlerini (analojilerini) dikkate alarak yaptığı bu sınıflandırma yöntemini yapay (suni=ampirik) sınıflandırma olarak adlandırmaktadır. Yapay sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara analog organ denir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Yapay Sınıflandırma terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yapay Sınıflandırma terimi hakkındaki yorumlar

Yapay Sınıflandırma hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yapay Sınıflandırma ile ilgili benzer terimler:

Eksodermis: Köklerde, emici tüy bölgesinden daha yukarıdaki epidermis hücrelerinin altındaki bir veya birkaç sıra hücrenin çeperlerinin mantarlaşması ile oluşur.

Fosfolipit: Lipitlerin yağlardan sonraki en önemli grubudur. Fosfolipitlere fosfatidler de denir. Fosforik asidin (=H3PO4) diesteridir.

Endodermis: Bir sıralı hücre tabakasıdır ve köklerde bulunur. Nadiren gövde ve benzeri organlarda da görülebilir. Genç hücrelerin radyal çeperlerinde ince bir şerit halinde süberin ve lignin karışımı bir madde birikir ve daha sonra bu şerit alt ve üst çeperlerde de oluşur. Endodermiste görülen bu süberin şerite kaspari şeridi (casparian strip) denir. Kaspari şeridini genç dikotiledon köklerinde görürüz. Monokotiledon bitkilerde endodermisteki süberin birikimi daha özel bir şekil gösterir. Hücrelerin içe ve yanlara bakan radyal çeperlerindeki birikim daha fazladır. Böylece at nalı şekli dediğimiz özel şekil ortaya çıkar.

Kaspari Şeridi: Endodermis hücrelerinin duvarında bulunan suberinden oluşmuş bir tabakadır.
Süberin: Mumsu bir madde su geçirmez.