Abdal Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Abdal nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Abdal

1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişiler olduğuna inanılır.

2 - Tasavvufta, çeşitli tarikatlarda derviş ermiş erişmiş

3- Anadolu'da yaşayan göçebe bir Alevi Türkmen topluluğunun adıdır.

4- Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Edebiyat Terimi Olarak Abdal

Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi).

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abdal

Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Abdal terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Abdal terimi hakkındaki yorumlar

Abdal hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Abdal ile ilgili benzer terimler:

Abbasiye: Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.633/1235) tarafından kurulan bir tarikat.

Abbas: Peygamber (sav)'in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştur.

Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. (Abbad b. Bişr. Ashab'dan.)

Abaza: Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden.