Acemi Oğlanı Kethûdası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Acemi Oğlanı Kethûdası nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Acemi Oğlanı Kethüdası

Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verilen unvan.

Tarih Terimleri Sözlüğü

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Acemi Oğlanı Kethûdası

Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adamlara verilen isimdir. Toplanan acemi oğlanlarını satın alanlardan yoklama akçesini tahsil etmek ve kaçanları tutmak vazifeleriyle yükümlüydü. Acemi oğlanlarını satın almış olanlardan "yoklama akçesi" adıyla 80'er akçe alınırdı. Bu paralar alınırken aynı zamanda acemi oğlanlarının yoklaması da yapılırdı. Bu vazifeyi yapmak üzere Anadolu ve Rumeli'ye 2'şer kethûda gönderilirdi.

Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın İstanbul'da başka kethûdaları da bulunurdu. Bunların da görevleri, Türklere satılan acemi oğlanlarından kaçanları yakalamaktı. Onun için kol dolaşırlardı. Yakalanan acemi oğlanları tekrar satılırdı.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Acemi Oğlanı Kethûdası terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Acemi Oğlanı Kethûdası ile ilgili benzer terimler:

Ağa Divanı : Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri kat... devamını oku

Alaca Bayrak : Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dö... devamını oku

Eyalet : Osmanlı Devleti'nde bir kaç vilayeti içine alan askeri ve sivil yönetim bölgesi.... devamını oku

Mahfil : Bir mekânda belirli kişi ya da topluluklar için ayrılmış bölümler. Hünkâr Mahfili, Müezzin ... devamını oku

Humbaracı : Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.... devamını oku

Asabe-i nesebiyye : Kan ve soy yoluyla akraba... devamını oku

Evkaf : Vakıfların hepsi, tümüdür. Bu günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü.... devamını oku

Otağ-ı Hümayun : Padişah çadırı.... devamını oku