Adlî Altın Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Adlî Altın nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Adlî Altın

Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişti. Tam, nısıf (yarım) ve rubu (1/4, çeyrek) olmak üzere üç çeşitti. Tamamı on iki, yarısı altı kuruşa, çeyreği de yüz paraya denk geliyordu. Paraların bir tarafında tuğra, öbür tarafında da "Duribe fî Dar-ül- Hilâfet -il- Aliyye" yazısı vardı. Yazılarının azlığı dolayısıyla bir süre sonra adalarda kalıplarının yapıldığı görüldüğünden, tuğranın etrafına "Sultan-ı Selâtin-i zaman Mahmut Han", öbür tarafına da, ortasında "Duribe fi Kostantiniyye-t-ül- Mahruse" olmak üzere etrafına "Dâm-ı mülkühu ve saltanaühu" ibareleri yazılmak koşuluyla yenileri basılmıştır. Bu para H. 1245 senesinde tedavülden kaldırılmıştır.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Adlî Altın terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Adlî Altın ile ilgili benzer terimler:

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan etme görevi... devamını oku

Şeyh : Tekke başkanı, tarikat lideri.... devamını oku

Minare : Camilerin dışında bazen bitişik bazen de tamamen ayrı olarak inşa edilen ezan okumak için y... devamını oku

Sahib-i Arz : Tımar ve zeamet sahipleri.... devamını oku

Halife : Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların lideri ve şeriatın koruyucusu olan kimse.... devamını oku

Veziri azam : Sadrazam, günümüz başbakanı.... devamını oku

Serasker : 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen... devamını oku

Şer'i : İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk.... devamını oku