Ağa Çırağı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ağa Çırağı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Ağa Çırağı

Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi.

Ocak nizamları bozulmadan önce, ocağa devşirme suretiyle Hıristiyanların asil ve temiz ailelerinin çocukları alınır, Türkçeyi ve İslam dinini öğrenmek üzere Türklere satılarak yedi sekiz sene sonra aralarından layık olanlar ulufe ile yeniçeri ocağına kaydedilirdi. Ocak nizamları bozulduktan sonra yeniçeri ağaları, temiz ailelere mensup olup olmadıklarını araştırmadan, anlaşma yoluyla ya da rüşvetle Hıristiyan çocuklarını acemi oğlan olarak kaydetmeye başladıkları gibi, Türk ve Müslüman gençlerini de, ana ve babalarının adlarını birer Hıristiyan adı gibi göstermek suretiyle acemi ocağına yazdırmaya başladılar. Daha sonraları iyice bozulan yeniçeri ocağında, ocağın ihtiyar yeniçerileri de kendi evlatlarını ocağa kaydettirmeye başladıkları zaman, bu şekilde kayıt olanlara da ağa çırağı denilmeye başlandı.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Ağa Çırağı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Ağa Çırağı ile ilgili benzer terimler:

Zabit : Subay.... devamını oku

Su nazırı : Su işlerinin organizasyonundan sorumlu olan ve devşirme ve acemi oğlanlarından adam toplaya... devamını oku

Nişancı : Osmanlı devletinde Padişah kaynaklı her türlü yazıya, padişahın imzası olan nişanını koyan ... devamını oku

Başçıbaşı : Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi.... devamını oku

Harç : Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.... devamını oku

Külliye : Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami.... devamını oku

Islahat : Reform, iyileştirme, düzeltme.... devamını oku

Bedesten : İçinde değerli eşya alınıp satılan kapılan çarşı.... devamını oku