Araştırmacı Tarih Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Araştırmacı Tarih nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Araştırmacı Tarih

Yer ve zaman verilerek, olayların neden ve sonuçlarını objektif bir biçimde inceleyerek, aralarında bağlantı kurmaya çalışan tarih çeşididir. Olaylar ince ayrıntılarına kadar incelenir. XIX. Yüzyılda gelişmeye başlamıştır. Tarih yazıcılığının son aşamasıdır. Alman Leopold Van Ranke ilk temsilcilerindendir. Günümüz modern tarih anlayıştır.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Araştırmacı Tarih terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Araştırmacı Tarih terimi hakkındaki yorumlar

Araştırmacı Tarih hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Araştırmacı Tarih ile ilgili benzer terimler:

Ayazma: Ortodoks Hıristiyanlarca şifalı ve kutsal sayılan su kaynakları ve pınarlara verilen isim. Kelime kökeni olarak kutsal anlamına gelen Yunanca Hagia ve su anlamına gelen “ma” kelimelerinin birleşiminden oluşan hagiama zaman içerisinde “ayama”, “ayazma” olarak değişimlere uğramıştır.

Güçler Ayrılığı: Güçler ayrılığı ya da kuvvetler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış olan devletin farklı kurumlarına verilmiş bir devlet yönetim modeli. Güçler Ayrılığı İlkesi olarak bilinir.

Retantif: Gelişimi sona erdiği halde diş kökünün çenede dişlerin geri durumda kalması.

Fikir Akımları: Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali gibi Avrupa'da meydana gelen tüm bu gelişmeler Osmanlı Devleti'ni siyasi, sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilediği gibi devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler.

OSMANLI DEVLETİ FİKİR AKIMLARI

OSMANLICILIK:
Bu düşünceye göre Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yaşayan herkes ırk, din, dil ayrımı olmaksızın eşit kabul edilmeli; herkes aynı haklara sahip olmalıdır.

İSLAMCILIK:
II. Abdülhamit döneminde devlet politikası haline getirilmiştir. İslamcılık düşüncesine göre toplumu bir arada tutan temel faktör dindir. Hangi ulustan olursa olsun, bütün Müslümanlar halifenin etrafında toplanmalıdır.

TÜRKÇÜLÜK:
Türkçülük düşüncesi sadece Türkiye'de yaşayanları değil, dünyanın her yerindeki Türkleri kapsayan, "Bütün Türkçülük" fikrini canlandırmaya çalışan bir harekettir. Özellikle Orta Asya'da yaşayan Türklerle bir çatı altında toplanmayı amaç edinir.

BATICILIK:
Bu düşünce akımına göre tek kurtuluş yolu çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir devlet ve millet haline gelmek, yani batıya ayak uydurmaktır.