Bankalararası TL Aktarım Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Bankalararası TL Aktarım Sistemi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Bankalararası TL Aktarım Sistemi

TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu EFT Sisteminin bir bileşeni olarak, bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemelerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan sistemdir. (Interbank Payment System)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Bankalararası TL Aktarım Sistemi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Bankalararası TL Aktarım Sistemi terimi hakkındaki yorumlar

Bankalararası TL Aktarım Sistemi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Bankalararası TL Aktarım Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Bankalararası Takas Odaları Merkezi: Çeklerin bankalar arasında hesaben mutabakatını sağlamak amacıyla 1985 yılında TCMB tarafından kurulmuş olan, tüzel kişiliği haiz bir ödeme sistemidir. BTOM’da TCMB tarafından çıkartılan Tebliğ esaslarına uygun Türk lirası çekler işleme alınmaktadır. Sistem netleştirme esasına göre çalışmaktadır. Bünyesinde çekle işleyen hesapları bulunan ve bankalararası takas odası kurulu yerlerde şubeleri olan bankalar, bankalararası takas odalarının faaliyetlerine en az bir şubeleri ile katılmak zorundadırlar. BTOM’da çek takası işlemleri, 30 Ekim 2013 tarihinden itibaren faaliyete geçen Yeni Elektronik Çek Takas Sistemi ile elektronik ortamda çeke ilişkin bilgilerin iletilmesi esasına dayanılarak yapılmaktadır. BTOM (Interbank Clearing House - ICH)

Banka Kredileri Eğilim Anketi: Ülke ekonomisinde büyümenin finansmanında önemli bir faktör olan banka kredilerinin eğilimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kredi arzını etkileyen koşullarda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen değişimler, bu değişimlerde rolü olduğu düşünülen faktörler ve kredi talebinin izlenmesi amacıyla üç aylık dönemleri kapsayacak şekilde uygulanan bir ankettir. BKEA (Bank Loans Tendency Survey- BLTS)

Sabit Kur Rejimi: Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de zımni olarak garanti edildiği sistemlerdir. Ulusal paranın değeri önceden belirlendiğinden o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz. (Fixed Exchange Rate Regime)

Tesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.
Örneğin H2SO4 için bu değer 2 dir. Çünkü sülfürik asit 2 tane H+ iyonunu sulu çözeltisine verebilir.
NaOH, HNO3, HCl için bu değer 1 dir
Molarite ve normalite arasında
N=Mx TD bağlantısı vardır.
Örnek: 0,5 N 500 mL NaOH çözeltisinin hazırlanması
1 mol NaOH’in ağırlığı= 23g Na +19 g O + 1g H = 40 g/1mol
500 mL = 0,5 L
TD= 1 olduğu için eşdeğer gram sayısı = molekül ağırlığı =40 g/mol
N= eşdeğer gram sayısı/ V
0,5 (mol/L) = n / 0,5 L n = 0,5 (mol/L) x 0,5 (L) n = 0,25 mol
n =m /MA
0,25 mol = m / 40g / mol m = 0,25 x 40 = 10 g
10 g NaOH katısı 500 mL’lik balonjojeye hassas olarak tartılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak 0,5 N NaOH çözeltisi elde edilir.