Açıklamalı Türkçe Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Açık Oturum: Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izle... devamını oku

Açıklık: Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca bel... devamını oku

Akıcılık: Bir anlatımın zevkle okunması veya dinlenmesi, anlatımda şiirsel bir yönün ... devamını oku

Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı k... devamını oku

Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: İletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi.... devamını oku

Aliterasyon: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla aynı... devamını oku

Anı: Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra.... devamını oku

Anı (Hatıra): Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri t... devamını oku

Anlam: Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunları... devamını oku

Anlamlama: Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline geti... devamını oku

Anlatıcı: 1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse. 2- Bir sanat eserinde olayları, olgu... devamını oku

Anlatım Biçimi: Birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırken kul... devamını oku

Armoni: Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin, bu sözcüklerde yer... devamını oku

Asonans: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla ünlü... devamını oku

Atatürkçülük: Atatürk'ün düşünce uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti'nin bağımsızlı... devamını oku

Bağdaşıklık: Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları... devamını oku

Bağdaşlılık: Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntıla... devamını oku

Bağdaştırma: 1- Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade ... devamını oku

Bağlaç: Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü.... devamını oku

Bağlam: Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda sö... devamını oku

Bağlam (İletişimde): İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam.... devamını oku

Bağlaşıklık: Bir metin ve metin parçasında dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyular... devamını oku

Bakış Açısı: Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü... devamını oku

Belgesel: Belge niteliği taşıyan, dökümanter.... devamını oku

Ben Merkezli Hikâye: Hikâyecinin gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak b... devamını oku

Betimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tas... devamını oku

Bibliyografya: Eski Yunancada vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho(ya... devamını oku

Biyografi: Yaşam öyküsü. Bir sanatçının, yazarın ya da meşhur bir insanın hayat hikaye... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde 193 Terim Kayıtlı.