Kültür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kültür nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Kültür

Bir milletin konuştuğu dil, yaşadığı tarih, düşündüğü gelecek ortaktır. Giysileri, ninnileri, şarkıları, örf adetleri, gelenek görenekleri, halk oyunları vs birbirine benzer. İşte bir milletin birbirine benzeyen bu ortak yönlerine kültür denir.

"Talas Savaşı'ndan sonra İslam'ın Türkler arasında yayılması kültürel bir sonuçtur."

"Türkçemiz ve tarihimiz kültürümüzün temel unsurlarıdır."

"Lale devrinde Türkler tarafından da matbaanın kurulması ve burada doğu eserlerinin basılması kültürel bir gelişmedir."

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kültür

1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir.

2- Bir toplumun kendi iç yasalarına göre biçim kazanması ve gelişmesi. Bir toplumun duyma ve düşünme birliğini sağlayan bütün değerleri. Gelenek, görenek, fikir ve sanat değerleri, bilimsel ve teknik başarıları gibi bir toplumun değerlerinin tümü.

3- Bir birey ya da sosyal grubun özelliğini oluşturan gelenek, âdet ve alışkanlıklar. Grubun, hayatın önemli yönleri hakkındaki tutum ve inançları da kültürün bir parçasını oluşturur.

4- Bir toplumun tarihsel süreçte yaşadığı toplumsal değişimlerle elde ettiği tüm maddi ve manevi değerler ve bu değerleri yaşatmada kullanılan araçların tamamı.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kültür

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddi ve manevi değerler ile bunların ortaya çıkarmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Reklamcılık Terimi Olarak Kültür

Bir toplumun üyelerinin Tarihi, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün manevi inanç ve değerleri.

Reklamcılık Terimleri Sözlüğü (236)


Sanat Terimi Olarak Kültür

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Dil ve Anlatım Terimi Olarak Kültür

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütün, hars, ekin.

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü (211)


Coğrafya Terimi Olarak Kültür

1- Kişisel veya toplum olarak sahip olunan, olayları ve davranışları karşılayan, duyuş, düşünüş şekilleriyle tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat eserleriyle maddi ve manevi değerlerin bütünü.

2- Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Müzik-Dans Terimi Olarak Kültür

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Kültür

Tarihî ve toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan araçların bütünü.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kültür

Hars. Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat süreci içinde ortaya çıkan ve bir millete niteliklerini veren ve başka millet veya toplumlarda farklılık gösteren maddî ve mânevî değerlerin bütünü.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kültür terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kültür terimi hakkındaki yorumlar

Kültür hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kültür ile ilgili benzer terimler:

Küçük Sanayi Bölgesi: Marangoz, demirci, nalbant, oto tamircisi ve benzeri gürültü, toz, duman, pis koku gibi çevre havasının kirlenmesine sebebiyet ve sağlığa zarar veren veya küçük sanat sahiplerinin kendi aralarında gruplar halinde ve toplu olarak sanatlarını icra etmeleri için ayrılan sahalar.

Kurye: Resmi kurum ve kuruluşlarına evrak dağılımını yapan ve belediyeye ait evrakları alan kişi.

Kurum Kültürü: Bir vizyon ve misyon etrafında toplanan insanların sahiplendikleri belirli bir inanç ve değerler sistemi.

Kurum: Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğu.