Karakter Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Karakter nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Karakter

Canlıların sahip olduğu saç rengi, göz rengi, tohum rengi, kan grubu gibi her özelliğe karakter denir.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Karakter

Kişiliğin, topluma ve toplumsal değer yargılarına, toplumun da bireye verilmiş olduğu değere göre ortaya çıkan yanıdır. Özellikle de içinde yaşanılan toplumun değer yargılarından, eğitim anlayışından, sosyo-ekonomik özelliklerinden etkilenerek biçimlenir. Örneğin, dürüstlük, yalancılık, yardımseverlik, yurtseverlik, zalimlik ağırlıklı olarak karakter özellikleridir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Biyoloji Terimi Olarak Karakter

Canlıların sahip olduğu her bir özelliğe denir. Kalıtsal karakterler anne ve babadan gelen gen çiftince oluşturulur. Göz rengi, saç rengi, saç şekli, ten rengi, kan grupları...

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Edebiyat Terimi Olarak Karakter

Edebiyat ürünlerinde olayın ya da anlatının içinde yer alan kişilerin huy ve davranış özellikleriyle kişiliklerini belirleyici özelliklerine verilen ad.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Tiyatro Terimi Olarak Karakter

Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi;kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi.Karakterlerin,dış görünüşleri ötesinde anlamış ağlayan iç yaşamı vardır.Örn: Hamlet, Lear, Tartuffe,Treplev,Galile vb.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (562)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Karakter

Bir canlıda bulunan,gözle görülebilen yada herhangi ölçü veya tartı birimiyle belirlenip ifade edilebilen özelliklerin tümüne karakter yada ıra denir.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Dil ve Anlatım Terimi Olarak Karakter

Başkalarına benzemekten çok, başkalarından farklılıkları ve sadece kendine has değer ve nitelikleriyle belirginleşen kahraman.

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü (211)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Karakter

1- Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

2- Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, uygulanma ve davranış biçimi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Genetik Terimi Olarak Karakter

1- Canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir. Karakterler genlerce oluşturulur.

2- Bireyler arasında çeşitlilik gösteren, bir nesilden diğer nesile aktarılabilen özelliklere denir. Bezelyelerdeki çiçek rengi ve tohum şekli örnek olarak verilebilir.

Genetik Terimleri Sözlüğü (169)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Karakter

1. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik.

2. Bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri.

3. Bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Karakter terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Karakter terimi hakkındaki yorumlar

Karakter hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Karakter ile ilgili benzer terimler:

Etkinlik: Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.

Çatışma: 1. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum.

2. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.

Temel Eğitim: 1. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim.

2. Öğrencilere okuma-yazma, aritmetik, meslek becerileri, ev yönetimi, sağlık bilgisi, fen bilgisi, yurttaşlık bilgisi, din bilgisi alanlarındaki temel kavramları, bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim.

Karşılaştırmalı Eğitim: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyla değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı.