Filozof Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Filozof nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Filozof

Felsefe alanında çalışmalar yapan kişi.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Fizik Terimi Olarak Filozof

Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Filozof

Yunanca "seviyorum", "ardından gidiyorum", "arıyorum" gibi anlamlara gelen "phileo" sözcüğü ve "bilgi", "bilgelik" anlamlarına gelen "sophia" sözcüğünün birleşiminden oluşan felsefenin sözcük anlamı, "bilgelik sevgisi" ya da "bilgi sevgisi"dir. Yani bilgeliğe ve bilgiye değer vermek, onları önemsemek ve hatta en değerli şeyler olarak görmektir.

Felsefe (philosophia) terimi ilk kez, İlk Çağ´ın ünlü Yunan matematikçisi ve filozofu Pythagoras (Pisagor), (MÖ 580-500) tarafından kullanılmıştır. Buna göre felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir. Bilgelik (hikmet) ise varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi hâlidir.

Bu arayış içerisinde bilgeliği seven, bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen, felsefeyle uğraşan kişilere filozof (philosophos) denir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Filozof terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Filozof terimi hakkındaki yorumlar

Filozof hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Filozof ile ilgili benzer terimler:

Hücre Zarı: Hücrenin en dış kısmında bulunur.

• İki sıra fosfolipitten oluşmuştur. Bu moleküller sırt sırta verdiklerinde su geçirmeyen bir tabaka oluşur.
• Fosfolipitin yanısıra glikoprotein, glikolipit ve proteinler de bulunur.
• Glikolipit ve glikoproteinler reseptör olarak görev yapar.
• Hücrenin bulunduğu ortamdaki değişiklikleri ve uyarıları sürekli olarak algılar ve tepki
göstermesini sağlar.
• Hücresel faaliyetler sonucu yeni parçalar eklendiği veya çıkarıldığı için zar hareket
halindedir. Bu durum zarın canlı olduğunun göstergesidir.
• Bazı hücrelerde hücre yüzeyi; emilim, salgılama, sıvı iletimi ve diğer fizyolojik olaylarla ilgili olarak farklılaşır.

Katolik: Katolik Kilisesi veya Roma Katolik Kilisesi, ruhani başkanı Roma Başpiskoposu (Papa) olan, en fazla cemaate sahip Hristiyan mezhebi. Dünyada yaklaşık 1,2 milyar mensubu vardır. Katolikler yoğun olarak Güney Amerika'da ve Avrupa'nın güneyinde bulunurlar.

Golgi: Hücre organelidir, daha çok golgi aygıtı veya golgi cisimciği olarak ifade edilir.

• Olgunlaşmış kan ve sperm hücreleri hariç bütün ökaryot hücrelerde görülür.
• Üst üste yığılmış yassı keseciklerden oluşmuştur.
• Endoplazmik retikulumdan farkı, üzerinde ribozomların bulunmaması ve keselerin belli bir bölgede grup halinde bulunmasıdır.
• Golgiden oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılır.
• Başlıca görevi salgı yapmaktır.
• Lizozomun oluşumunda görev alır.
• Keseler tomurcuklanarak bazı kofulları oluşturur.
• Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır.
• Salgı maddelerini üretip zarla paketleyerek salgılar. Süt bezi, ter bezi, tükrük bezi, yağ bezi... gibi salgı hücrelerinde sayısı normalden fazladır.
• Endoplazmik retikulumdan kopan parçalardan oluşmuştur.
• Tek zarlı yapıdadır.
• Salgılama, paketleme, sentezleme, depolama ve hücre zarının tamir edilmesini sağlar.

Havf: Korku (havf), insanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği hisleri ve kaygıları ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Sadece “Havf ”kelimesiyle yaklaşık 125 ayette işlenmekte olan bu mevzu, müteradifi (eş anlamlısı) olan haşyet kelimesi ile de Kur'ân'da yer alır. Dünyevî ve uhrevî korkular başta olmak üzere peygamberler de dâhil, beşer olarak insan için söz konusu olan bütün korku türleri farklı ayetlerde Kur'ân'da yer almıştır.