Granüllü ER Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Granüllü ER nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Granüllü ER

Zarlarında ribozom bulunur. Protein sentezi yapar ve depolar.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Granüllü ER terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Granüllü ER terimi hakkındaki yorumlar

Granüllü ER hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Granüllü ER ile ilgili benzer terimler:

Granüllü Endoplazmik Retikulum: Zarlarında ribozom bulunur. Protein sentezi yapar ve depolar.

Lizozomlar: Golgi aygıtınca oluşturulan veziküler yapıdır. Tüm sitoplazmada bulunur. Etrafları çift katlı lipit yapıda zarla çevrilidir. Lizozomların içerisinde çeşitli enzimler bulunur ve bu enzimlerle hücrenin sindirim ve savunma görevini yapar. Makrofaj ve lökosit hücrelerinde çok sayıda bulunur. Lizozomların etkileri aşağıda verilmiştir.
• Yapılarındaki sindirim (hidrolitik) enzimleri aracılığıyla organik bileşikleri parçalar. Glikojeni-glukoza, proteini-aminoaside dönüştürür.
• Dışarıdan hücreye alınan bakteri, yabancı protein vb. maddeleri sindiriryok eder.
• Yaşlanan, içi partikülle dolan lizozomların zarları parçalanır ve enzimler hücre içine geçer. Serbest kalan enzimler hücrenin kendisini sindirir, yok eder. Buna, otolizis denir.

Sentrozomlar: Hücre çekirdeğine yakın yerleşen, silindir şeklinde, birbirine dik konumda olan kısa borucuklardır. Hücrenin hareket merkezidirler. Hücrenin mitoz bölünmesi esnasında kromozomların tutundukları iplikçikleri yaparlar.

Peroksizomlar: Oksidaz enzimi içerir. Hücre için zararlı maddeleri oksitleyerek zararsız hâle getirir. Peroksizomların sayıları, karaciğer ve böbrek hücrelerinde çoktur.