Gündelik Bilgi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Gündelik Bilgi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Gündelik Bilgi

İnsanların pratik ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi deneyimleriyle elde ettikleri sıradan bilgilere gündelik bilgi denir.

Gündelik Bilgi Özellikleri
1. Duyumlara ve algılara dayanır.
2. Yaşamı kolaylaştırır.
3. Yaşantılar ve deneyimler sonucu elde edilir.
4. Herhangi bir yöntemi yoktur.
5. Sistematik değildir, mantıksal tutarlılığı olmayabilir.
6. Görelidir.
7. Kesin sonuç içermez.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Gündelik Bilgi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Gündelik Bilgi terimi hakkındaki yorumlar

Gündelik Bilgi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Gündelik Bilgi ile ilgili benzer terimler:

Başkumandan: Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, başkumandan, serdar.

Malikane Sistemi: Malikane sistemi iltizam sisteminin devamlılığını sağlamak amacı ile oluşturulan bir sistemdir. İltizam sisteminde devletin geliri olan vergiler bir bedel karşılığında kişilere devredilerek toplanmaktaydı. Amacı, devletin toplamakta zorlandığı vergileri kısa sürede toplu olarak elde etmesiydi.

Malikane sistemi ise vergi toplama hakkının süresiz olarak satılmasıdır. Osmanlı Devleti paraya çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde böyle bir uygulamaya giderek bazı bölgelerin vergi haklarını süresiz devretmiştir. Bu süresizlik hayat boyu ile sınırlıdır. Yani kişi öldüğünde vergi hakkını devlet tekrar başkasına satabilir.

Alplik: Alplik; yiğitlik, kahramanlık, yüreklilik, savaşçılık gibi anlamlara gelir.

Alp, eski Türklerde askerlere de denirdi. Aynı zamanda hükümdar ve komutanların isimlerinde de alp bulunabilirdi. Bu gücü ve yiğitliği simgelerdi. Örneğin, Büyük Selçuklu Hükümdarı'na Alp Arslan, Gazneliler Devleti'nin kurucusuna Alp Tegin denmiştir.

Posterior: Posterior, bir organın veya yapının vücudun arka tarafına doğru olduğunu gösteren anatomik terimdir.