Malikane Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Malikane Sistemi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Malikane Sistemi

Malikane sistemi iltizam sisteminin devamlılığını sağlamak amacı ile oluşturulan bir sistemdir. İltizam sisteminde devletin geliri olan vergiler bir bedel karşılığında kişilere devredilerek toplanmaktaydı. Amacı, devletin toplamakta zorlandığı vergileri kısa sürede toplu olarak elde etmesiydi.

Malikane sistemi ise vergi toplama hakkının süresiz olarak satılmasıdır. Osmanlı Devleti paraya çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde böyle bir uygulamaya giderek bazı bölgelerin vergi haklarını süresiz devretmiştir. Bu süresizlik hayat boyu ile sınırlıdır. Yani kişi öldüğünde vergi hakkını devlet tekrar başkasına satabilir.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Malikane Sistemi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Malikane Sistemi terimi hakkındaki yorumlar

Malikane Sistemi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Malikane Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Alplik: Alplik; yiğitlik, kahramanlık, yüreklilik, savaşçılık gibi anlamlara gelir.

Alp, eski Türklerde askerlere de denirdi. Aynı zamanda hükümdar ve komutanların isimlerinde de alp bulunabilirdi. Bu gücü ve yiğitliği simgelerdi. Örneğin, Büyük Selçuklu Hükümdarı'na Alp Arslan, Gazneliler Devleti'nin kurucusuna Alp Tegin denmiştir.

Posterior: Posterior, bir organın veya yapının vücudun arka tarafına doğru olduğunu gösteren anatomik terimdir.

Anterior: Anterior, bir organın veya yapının vücudun ön tarafına doğru olduğunu gösteren anatomik terimdir. Genellikle, bir başka organ veya yapı ile ilgili pozisyonu belirtmek için kullanılır ve bunun 'başka bir organın veya yapının önünde' olduğu anlamına gelebilir.

Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir.
Dünya üzerindeki bir yerin denizlere, yer altı-yer üstü kaynaklarına, yeryüzü şekillerine, kıtalara, okyanuslara, önemli ulaşım yollarına, siyasi bölgelere ve üretim-tüketim bölgelerine göre yerine göreceli konum denir. Yani bir yerin kendine has özellikleri o yerin göreceli konumu oluşturur.