İdari Yargı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İdari Yargı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak İdari Yargı

Yürütme ve idarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal etmek; idari işlem ve eylemlerden zarar görenlerin zararlarının tazminini sağlamakla görevli yargı düzenidir. İdari yargı mercileri; İdare ve vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'dır. Danıştay idari yargı düzeninin yüksek mahkemesidir.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
İdari Yargı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İdari Yargı terimi hakkındaki yorumlar

İdari Yargı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İdari Yargı ile ilgili benzer terimler:

Talebe: Öğrenci

Araştırmacı Tarih: Yer ve zaman verilerek, olayların neden ve sonuçlarını objektif bir biçimde inceleyerek, aralarında bağlantı kurmaya çalışan tarih çeşididir. Olaylar ince ayrıntılarına kadar incelenir. XIX. Yüzyılda gelişmeye başlamıştır. Tarih yazıcılığının son aşamasıdır. Alman Leopold Van Ranke ilk temsilcilerindendir. Günümüz modern tarih anlayıştır.

Ayazma: Ortodoks Hıristiyanlarca şifalı ve kutsal sayılan su kaynakları ve pınarlara verilen isim. Kelime kökeni olarak kutsal anlamına gelen Yunanca Hagia ve su anlamına gelen “ma” kelimelerinin birleşiminden oluşan hagiama zaman içerisinde “ayama”, “ayazma” olarak değişimlere uğramıştır.

Güçler Ayrılığı: Güçler ayrılığı ya da kuvvetler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış olan devletin farklı kurumlarına verilmiş bir devlet yönetim modeli. Güçler Ayrılığı İlkesi olarak bilinir.