Açıklamalı Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 2523 Açıklamalı Hukuk Terimi Listelendi.

Anayasa:Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerini...devamını oku

Hârîm:başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev b...devamını oku

Kaide:kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık...devamını oku

Harç:Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ....devamını oku

Islah:düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme...devamını oku

Hukuk:İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fer...devamını oku

Tüzük:Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği i&#...devamını oku

Rücu:dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulu...devamını oku

Yasa:Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bü...devamını oku

İhtar:Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım...devamını oku

Parsel:İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak s...devamını oku

Arsa:Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellen...devamını oku

Mera:bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayva...devamını oku

Afet:Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel ...devamını oku

Nisap:derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplana...devamını oku

Maarif:Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner....devamını oku

Müteselsil:Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına....devamını oku

Hak:Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan ya...devamını oku

Cihaz:Çeyiz; takım; alet; aygıt...devamını oku

İskan:Oturma...devamını oku

Nazır:Bakan, vekil....devamını oku

İstihdâm:Hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma...devamını oku

İfa:Borçlanılan edimin yerine getirilmesi....devamını oku

İnsicâm:Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık...devamını oku

Eda:edim; borçlanılan şey; borcun konusu...devamını oku

Salih:elverişli; uygun...devamını oku

Bakiye:Artan ; kalan...devamını oku

Kanun:Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tes...devamını oku

Diğer Hukuk Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Hukuk Terimleri Sözlüğünde 2523 Terim Kayıtlı.