Açıklamalı Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: (Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TB... devamını oku

1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anay... devamını oku

Abes: Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız.... devamını oku

Abesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak.... devamını oku

Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler... devamını oku

Abluka: Bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek... devamını oku

Abrama: Deniz taşıtlarını yönetme.... devamını oku

Acar: Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli... devamını oku

Acele itiraz: Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisind... devamını oku

Acenta: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı o... devamını oku

Acir: Kiraya veren kimse... devamını oku

Aciz: Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması... devamını oku

Âciz: Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf... devamını oku

Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen... devamını oku

Açık artırma: Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye sa... devamını oku

Açık Çek: Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven.... devamını oku

Ada: Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa... devamını oku

Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.... devamını oku

Adâd: Adetler; sayılar... devamını oku

Adalet: Haklılık; hakka uygunluk... devamını oku

Adalet Divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La H... devamını oku

Adalet Örgütü: Adliye teşkilatı.... devamını oku

Adalet Sarayı: Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı.... devamını oku

Adem: Yokluk; hiçlik; ölüm.... devamını oku

Adem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek... devamını oku

Adem-i İştirak: Katılmamak... devamını oku

Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim.... devamını oku

Adem-i Selahiyet: Yetkisizlik... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Hukuk Terimleri Sözlüğünde 2522 Terim Kayıtlı.