İlkel Müzik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İlkel Müzik nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Müzik-Dans Terimi Olarak İlkel Müzik

Daha yüksek bir kültür evriminden uzak kalmış olmaları yüzünden sanat müziği geleneği edinememiş toplum öbeklerinin uyguladığı müzik.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


İlkel Müzik terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İlkel Müzik terimi hakkındaki yorumlar

İlkel Müzik hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İlkel Müzik ile ilgili benzer terimler:

Sanat Müziği: Besteci denilen kişilerin yaratış oluşumunun koşulladığı ve sınırladığı bir bilinç içinde verdikleri yapıtların tümüne denir. Avrupa'da 10 yy'dan sonra yapılmaya başlanmıştır.
(mimaroğlu)

Kılıç Hakkı: Osmanlı İmparatorluğu'nda geliri 20.000 akçeye kadar olan, kamu arazisi dahilinde yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara tımar denirdi. Tımarlar sipahilere verilirdi. Tımarın sipahilerin kendilerine verilen asgari bir miktarı (5-6 bin akçe) vardı ki buna kılıç hakkı denirdi. Hizmet ve yararlılık karşılığı olarak verilen tımarın değeri artırılırsa, bu 5 - 6 bin akçeden fazlasına terakki denirdi.

Edebi metin: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin yazı.

Işık Akısı: Işık akısı, bir yüzeye birim zamanda düşen görünür ışık miktarının bir ölçüsüdür. Işık akısı, yüzey alanın büyüklüğüne bağlıdır. Türetilmiş bir büyüklük olan ışık akısının SI birimi lümen (lm) olup Φ sembolü ile gösterilir.