Açıklamalı Türkçe Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1164 Açıklamalı Müzik-Dans Terimi Listelendi.

Aksesuar:Çevre düzeni ve/veya kostümde tamamlayıcı unsur olarak bulunan veya dansçı t...devamını oku

Minyatür:Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansı...devamını oku

Grup:Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü....devamını oku

Tür:Aynı özellikleri taşıyan öbeklerin, varlıkların ya da yazıların her biri, çe...devamını oku

Kaide:Kural....devamını oku

Ekspresyonizm:Anlatımcılık. Dışavurumculuk. Expressionnisme (Fr.)....devamını oku

Bas:En pes(kalın) erkek sesi. (Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasındaki Osmin...devamını oku

Sanat:İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi....devamını oku

Perde:Ses derecesi. Ses aralıklarını ölçmek için kullanılan bir çeşit ölçme birimi...devamını oku

Ton:İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık, koyuluk veya açıklık derecesi....devamını oku

Hâfız:(Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen kimse) Arapça' da "korumak ezberlemek...devamını oku

Gözlem:1- Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla...devamını oku

Jest:Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüd...devamını oku

Bar:Dansçıların çalıştıkları stüdyonun duvarını çevreleyen ve dansçıların hareke...devamını oku

Terim:Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli b...devamını oku

Ritim:Seslerin belirli bir süre içerisinde ahenkli ve düzenli sıralanmasını sağlay...devamını oku

Kültür:Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de...devamını oku

Pasaj:Geçit; kısa bölüm. Passage (İng.)....devamını oku

Pasyon:İsa'nın yaşamını ve çarmıha gerilme öyküsünü dile getiren motet veya oratory...devamını oku

Natürel:Bemol veya diyez almış bir notanın doğal hâline döneceğini belirten terim....devamını oku

Doğaçlama:1. Müziğin o anda yaratılması. İçten geldiği gibi çalma. Improvisation (Fr.)...devamını oku

Bölüm:1- Müzikte birbirini tamamlayan en az iki müzik cümlesinden meydana gelen bü...devamını oku

Set:Sinema ya da televizyon filmi, dizi, reklam, dans vb. gösterim şekillerinin ...devamını oku

Tema:1- Bir bestede başlıca müzikal fikir ya da konu. İlk çok ses yazısında, üzer...devamını oku

Bakiye:1- Türk müziğinde dört komaya bölünen en küçük ikili aralık. 2- Türk müzi...devamını oku

Kanun:Kanun'u aslen bir Türk olan ve Türkistan'ın Farab kasabasında doğan (870-950...devamını oku

Vurgu:Müzikte vurgu Accent yani > işareti ile belirtilir. Üzerine konduğu notanın ...devamını oku

Melodram:Müzikle birlikte, melodisiz olarak, düz okuma durumda söylenen dram. Müzik e...devamını oku

Diğer Müzik-Dans Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğünde 1164 Terim Kayıtlı.