Açıklamalı Türkçe Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1164 Açıklamalı Müzik-Dans Terimi Listelendi.

Aksesuar: Çevre düzeni ve/veya kostümde tamamlayıcı unsur olarak bulunan veya dansçı t... devamını oku
Minyatür: Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansı... devamını oku
Tür: Aynı özellikleri taşıyan öbeklerin, varlıkların ya da yazıların her biri, çe... devamını oku
Grup: Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.... devamını oku
Porte: Notaların üzerine yazıldığı beş çizgi, dört eşit aralıktan oluşan şekle port... devamını oku
Sanat: İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi.... devamını oku
Perde: Ses derecesi. Ses aralıklarını ölçmek için kullanılan bir çeşit ölçme birimi... devamını oku
Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de... devamını oku
Kaide: Kural.... devamını oku
Ton: İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık, koyuluk veya açıklık derecesi.... devamını oku
Bas: En pes(kalın) erkek sesi. (Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasındaki Osmin... devamını oku
Ekspresyonizm: Anlatımcılık. Dışavurumculuk. Expressionnisme (Fr.).... devamını oku
Makas: Amuda kalkarak, ayakları ileri geri hareket ettirmek.... devamını oku
Terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli b... devamını oku
Hâfız: (Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen kimse) Arapça' da "korumak ezberlemek... devamını oku
Gözlem: 1- Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla... devamını oku
Bölüm: 1- Müzikte birbirini tamamlayan en az iki müzik cümlesinden meydana gelen bü... devamını oku
Pasyon: İsa'nın yaşamını ve çarmıha gerilme öyküsünü dile getiren motet veya oratory... devamını oku
Jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüd... devamını oku
Bar: Dansçıların çalıştıkları stüdyonun duvarını çevreleyen ve dansçıların hareke... devamını oku
Kanun: Kanun'u aslen bir Türk olan ve Türkistan'ın Farab kasabasında doğan (870-950... devamını oku
Pasaj: Geçit; kısa bölüm. Passage (İng.).... devamını oku
İkmal: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme, bitirme.... devamını oku
Tenor: En ince (tiz) erkek sesi. Lirik tenor sesi yüksek, parlak bir tonu olan, rah... devamını oku
Bakiye: 1- Türk müziğinde dört komaya bölünen en küçük ikili aralık. 2- Türk müzi... devamını oku
Tema: 1- Bir bestede başlıca müzikal fikir ya da konu. İlk çok ses yazısında, üzer... devamını oku
Natürel: Bemol veya diyez almış bir notanın doğal hâline döneceğini belirten terim.... devamını oku
Set: Sinema ya da televizyon filmi, dizi, reklam, dans vb. gösterim şekillerinin ... devamını oku

Diğer Müzik-Dans Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğünde 1164 Terim Kayıtlı.