Sanat Müziği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Sanat Müziği nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Müzik-Dans Terimi Olarak Sanat Müziği

Besteci denilen kişilerin yaratış oluşumunun koşulladığı ve sınırladığı bir bilinç içinde verdikleri yapıtların tümüne denir. Avrupa'da 10 yy'dan sonra yapılmaya başlanmıştır.
(mimaroğlu)

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Sanat Müziği terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Sanat Müziği terimi hakkındaki yorumlar

Sanat Müziği hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Sanat Müziği ile ilgili benzer terimler:

Kılıç Hakkı: Osmanlı İmparatorluğu'nda geliri 20.000 akçeye kadar olan, kamu arazisi dahilinde yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara tımar denirdi. Tımarlar sipahilere verilirdi. Tımarın sipahilerin kendilerine verilen asgari bir miktarı (5-6 bin akçe) vardı ki buna kılıç hakkı denirdi. Hizmet ve yararlılık karşılığı olarak verilen tımarın değeri artırılırsa, bu 5 - 6 bin akçeden fazlasına terakki denirdi.

Edebi metin: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin yazı.

Işık Akısı: Işık akısı, bir yüzeye birim zamanda düşen görünür ışık miktarının bir ölçüsüdür. Işık akısı, yüzey alanın büyüklüğüne bağlıdır. Türetilmiş bir büyüklük olan ışık akısının SI birimi lümen (lm) olup Φ sembolü ile gösterilir.

İdari Yargı: Yürütme ve idarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal etmek; idari işlem ve eylemlerden zarar görenlerin zararlarının tazminini sağlamakla görevli yargı düzenidir. İdari yargı mercileri; İdare ve vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'dır. Danıştay idari yargı düzeninin yüksek mahkemesidir.