İnsan Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İnsan nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Genel Türkçe Terimi Olarak İnsan

Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


İnsan terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İnsan terimi hakkındaki yorumlar

İnsan hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İnsan ile ilgili benzer terimler:

Doğal Hukuk: Zamana ve mekana bağlı olmadan her dönemde her toplumda geçerli olması gereken kurallardır.

Kunut Duası: Kunut, kelime olarak "İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua" anlamlarına gelirken fıkhî bir terim olarak "taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah'a sığınmak" manasındadır. Kunut tekbirinden önce okunanlar, Kuran-ı Kerim'den birer sûre ve âyettir. Kunut duaları ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizden rivayet edilen birer duadır. İşte âyetle dua arasını ayırmak ve dua hâline intikal etmek (geçmek) için tekbir alınmaktadır.

Kunut Duaları ve Türkçe Anlamları

"Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk."
Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

"Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık."
Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kaynak: Diyanet

İlkel Müzik: Daha yüksek bir kültür evriminden uzak kalmış olmaları yüzünden sanat müziği geleneği edinememiş toplum öbeklerinin uyguladığı müzik.

Sanat Müziği: Besteci denilen kişilerin yaratış oluşumunun koşulladığı ve sınırladığı bir bilinç içinde verdikleri yapıtların tümüne denir. Avrupa'da 10 yy'dan sonra yapılmaya başlanmıştır.
(mimaroğlu)