Açıklamalı Türkçe Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 360 Açıklamalı Genel Türkçe Terimi Listelendi.

Minyatür:Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen ışık, gölge ve oylum duygusu, yansı...devamını oku

Enzim:Hücre içinde üretilen ve hücredeki kimyasal olayları başlatan, hızlandıran p...devamını oku

Konferans:Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir...devamını oku

Tür:Ortak özellikleri olan, kendi aralarında döllenerek üreyebilen canlılar grub...devamını oku

İdadi:Fakülte...devamını oku

Plan:Bir cismin yatay bir düzlem üzerinde kesildiği varsayılarak ölçekli olarak ç...devamını oku

Irk:Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar to...devamını oku

Sanat:İnsanoğlunun kurguladığı yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesidir. Doyurucu ...devamını oku

Ton:Bir metreküp hacminde ve + 4 C° deki arı suyun ağırlığı. 1000 kg lık ağırlık...devamını oku

Süreç:Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, i...devamını oku

Üretim:Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme...devamını oku

İletişim:1- Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkaları...devamını oku

Gözlem:Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bildirmek amacıyla di...devamını oku

Nitelik:1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, va...devamını oku

Kroki:Planın ölçeksiz fakat orantılı basit çizimine kroki denir....devamını oku

Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak ama...devamını oku

Terim:Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir...devamını oku

Levha:Bilgilendirmek için belirli bir yere asılan yazı....devamını oku

Olgu:Bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir....devamını oku

Analiz:Çözümleme, tahlil....devamını oku

Atık:Atılmış, atılan. Atık su, atık kâğıt....devamını oku

Makale:Bir görüşü savunmak ispatlamak yada bir konuda bilgi vermek amacıyla b...devamını oku

Küpeşte:Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüz...devamını oku

Maarif:Bilgi ve kültür. Öğretim ve eğitim sistemi....devamını oku

Taassup:Bağnazlık....devamını oku

Put:Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya ...devamını oku

Teknoloji:Bir sanayi dalı....devamını oku

Medrese:İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutuld...devamını oku

Diğer Genel Türkçe Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde 360 Terim Kayıtlı.