İsevilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İsevilik nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İsevilik

Hristiyanlık, Hz. İsa'nın adından dolayı İsevilik adıyla da anılır.

Peygamberi: Hz. İsa
Kutsal kitabı: İncil (Ahd-i Cedit) (Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Barnabas)
Din adamları: Papaz, Patrik, Piskopos, Keşiş, Kardinal, Papa, Rahip, Rahibe
Sembolleri: Hz.İsa'nın çarmıha gerilişini sembolize eden HAÇ işaretidir.
İbadet yerleri: Kilise, Manastır, Katedral, Bazilika, Patrikhane
Kutsal günleri: Pazar
İbadetleri: Günlük, haftalık ve yıllık olarak yapılır.
Kiliselerdeki toplu ibadetlere AYİN de denmektedir. Kilisedeki ayinleri din adamları yönetir. Dua edilir ve İncil'den bölümler okunur. İlahiler söylenir.
Doğan her yeni çocuk günahkar olarak doğduğu kabul edilir ve kutsal suyla yıkanarak günahlardan temizlenir ki buna VAFTİZ denir. Ayrıca Hristiyanlığa girmek isteyenlere de bu uygulanır.
Çan: Hristiyanları pazar günü ibadete çağırmak için ibadethanelerde çalınan büyükçe zildir.
Günah çıkartma: Günahlarını itiraf edenlerin günahlarını din adamlarının bağışlamasıdır.
Aforoz: Din adamlarının kişileri dinden çıkarma yetkisine denir.
Havari: Hz. İsa'ya peygamberliği boyunca inanan 12 kişiye denir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


İsevilik terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İsevilik terimi hakkındaki yorumlar

İsevilik hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İsevilik ile ilgili benzer terimler:

Filozof: Yunanca "seviyorum", "ardından gidiyorum", "arıyorum" gibi anlamlara gelen "phileo" sözcüğü ve "bilgi", "bilgelik" anlamlarına gelen "sophia" sözcüğünün birleşiminden oluşan felsefenin sözcük anlamı, "bilgelik sevgisi" ya da "bilgi sevgisi"dir. Yani bilgeliğe ve bilgiye değer vermek, onları önemsemek ve hatta en değerli şeyler olarak görmektir.

Felsefe (philosophia) terimi ilk kez, İlk Çağ´ın ünlü Yunan matematikçisi ve filozofu Pythagoras (Pisagor), (MÖ 580-500) tarafından kullanılmıştır. Buna göre felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir. Bilgelik (hikmet) ise varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi hâlidir.

Bu arayış içerisinde bilgeliği seven, bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen, felsefeyle uğraşan kişilere filozof (philosophos) denir.

Hücre Zarı: Hücrenin en dış kısmında bulunur.

• İki sıra fosfolipitten oluşmuştur. Bu moleküller sırt sırta verdiklerinde su geçirmeyen bir tabaka oluşur.
• Fosfolipitin yanısıra glikoprotein, glikolipit ve proteinler de bulunur.
• Glikolipit ve glikoproteinler reseptör olarak görev yapar.
• Hücrenin bulunduğu ortamdaki değişiklikleri ve uyarıları sürekli olarak algılar ve tepki
göstermesini sağlar.
• Hücresel faaliyetler sonucu yeni parçalar eklendiği veya çıkarıldığı için zar hareket
halindedir. Bu durum zarın canlı olduğunun göstergesidir.
• Bazı hücrelerde hücre yüzeyi; emilim, salgılama, sıvı iletimi ve diğer fizyolojik olaylarla ilgili olarak farklılaşır.

Katolik: Katolik Kilisesi veya Roma Katolik Kilisesi, ruhani başkanı Roma Başpiskoposu (Papa) olan, en fazla cemaate sahip Hristiyan mezhebi. Dünyada yaklaşık 1,2 milyar mensubu vardır. Katolikler yoğun olarak Güney Amerika'da ve Avrupa'nın güneyinde bulunurlar.

Golgi: Hücre organelidir, daha çok golgi aygıtı veya golgi cisimciği olarak ifade edilir.

• Olgunlaşmış kan ve sperm hücreleri hariç bütün ökaryot hücrelerde görülür.
• Üst üste yığılmış yassı keseciklerden oluşmuştur.
• Endoplazmik retikulumdan farkı, üzerinde ribozomların bulunmaması ve keselerin belli bir bölgede grup halinde bulunmasıdır.
• Golgiden oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılır.
• Başlıca görevi salgı yapmaktır.
• Lizozomun oluşumunda görev alır.
• Keseler tomurcuklanarak bazı kofulları oluşturur.
• Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır.
• Salgı maddelerini üretip zarla paketleyerek salgılar. Süt bezi, ter bezi, tükrük bezi, yağ bezi... gibi salgı hücrelerinde sayısı normalden fazladır.
• Endoplazmik retikulumdan kopan parçalardan oluşmuştur.
• Tek zarlı yapıdadır.
• Salgılama, paketleme, sentezleme, depolama ve hücre zarının tamir edilmesini sağlar.