İzole sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İzole sistem nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Kimya Terimi Olarak İzole sistem

Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Elektrik Terimi Olarak İzole Sistem

Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
İzole Sistem terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İzole Sistem terimi hakkındaki yorumlar

İzole Sistem hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İzole Sistem ile ilgili benzer terimler:

İnvertör İstasyonu: Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.

İşletmeden Kaldırma: Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi durumudur. Bu durumun nedenleri aşağıdakiler olabilir;

-Yararlı ömrün sona ermesi, bir kaza olması,

-Teknik ve/veya ekonomik nedenlerin etkisi (sözkonusu enerji türüne diğer bir enerji türü ya da rekabet gücü daha büyük bir teknik ikamesi…),

-Çevre koruması, güvenlik, kent planlaması gibi faktörlerin etkisi,

Not: Enerji tesisi işletmeden kaldırıldıktan sonra;

-ya diğer bir enerji tesisi ikame edilir,

-ya da tesis, yerinin eski durumuna getirilmesi için sökülür.

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre): Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.

İşletme Amaçlı Ölçüm: Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistemine ek olarak ESİ tarafından her bir Üretim Santralı ve Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş her bir Üretim Grubunun işletilmesine ilişkin veri sağlamak için kullanımı gerekli görülen, göstergeler, ölçüm cihazları, AT'ler ve GT'ler, (alarmlar da dahil) ölçüm koruma cihazları, elektrik devreleri, transdüserler, olay kaydediciler ve diğer cihazlar; Tarife ve Sözleşme Ölçümleri ve Üretim Gruplarının Sözleşme Ölçümleri hariç olmak üzere; kullanılarak yapılan ölçümler.