Kanun Hükmünde Kararname Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kanun Hükmünde Kararname nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Siyaset Terimi Olarak Kanun Hükmünde Kararname

TBMM tarafından verilen bir yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve kanun gücünde olan hukuki düzenlemelerdir.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


Hukuk Terimi Olarak Kanun Hükmünde Kararname

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yetki kanununa dayanarak, Bakanlar kurulunca belli konuları düzenlemek Üzere çıkarılan yazılı hukuk kuralları.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kanun Hükmünde Kararname

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kanunla (Yetki Kanunu) yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yetki kanunu çerçevesinde belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Bunlar tıpkı kanunlar gibi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerler. (Örnek; Bakanlar Kurulunun TBMM'den aldıkları yetki kanunu çerçevesinde memur maaşlarında düzenleme yapmayı içeren Kanun Hükmünde Kararnameler).

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kanun Hükmünde Kararname terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kanun Hükmünde Kararname terimi hakkındaki yorumlar

Kanun Hükmünde Kararname hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili benzer terimler:

Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şekilde kabul edilmiş bulunan genel, sürekli, soyut ve yaptırım gücü olan hukuk kuralları.

Kanalizasyon Sistemi: Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım.

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, kanunda belirtilen şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, gayrimenkullerin sahiplerinden alınan bedel.

Kanalizasyon Ana Boruları: Atık suyu kanallardan toplayan ve ana kanallara ileten, çapı geniş lağım kanalları.