Açıklamalı Türkçe Siyaset Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 122 Açıklamalı Siyaset Terimi Listelendi.

Anayasa:1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini...devamını oku

Bütçe:Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir ...devamını oku

Tüzük:Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ...devamını oku

Vergi:Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre...devamını oku

Nisap:Yeter sayı....devamını oku

Komisyon:Genel Kurul adına inceleme yapmak üzere kurulan ve belirli bir sayıda millet...devamını oku

Kamu:Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü....devamını oku

Parti:Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka....devamını oku

Havale:Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı'nca görüşüleceği...devamını oku

Demokrasi:Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık....devamını oku

Tutanak:Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geç...devamını oku

Kanun Tasarısı:Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin imzaları...devamını oku

Tezkere:Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt....devamını oku

Geçici Madde:Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerdir. Yeni düzenleme yürürlüğ...devamını oku

Taslak:Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriy...devamını oku

Bürokrat:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici....devamını oku

Yasama Dokunulmazlığı:Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanıl...devamını oku

İktidar:Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi....devamını oku

Gündem Dışı Konuşma:Aciliyeti bulunan önemli konuların TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin en başın...devamını oku

Kamuoyu:Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumi...devamını oku

Divan:Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis....devamını oku

Önerge:Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgi...devamını oku

Hükûmet:Bir ülkenin yönetim kuruluşları....devamını oku

Eylem:Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabas...devamını oku

Yasama Dönemi:İki milletvekili genel seçimi arasındaki 4 yıllık süredir....devamını oku

Protesto:Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bulara...devamını oku

Tatil:TBMM'nin çalışmalarını belli bir süre ertelemesidir. Meclis en fazla 3 ay ta...devamını oku

Meclis Araştırması:Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere bir Meclis Araştırması Komis...devamını oku

Diğer Siyaset Terimleri

[1]2 3 4 5

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Siyaset Terimleri Sözlüğünde 122 Terim Kayıtlı.