Açıklamalı Türkçe Siyaset Terimleri Sözlüğü

Açık Oylama: Genel Kurul'da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret,... devamını oku

Alt Komisyon: Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı inceleme... devamını oku

Anayasa: 1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerin... devamını oku

Ara Seçim: TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği,... devamını oku

Ara Verme: TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.... devamını oku

Bakan: Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasınd... devamını oku

Başbakan: Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.... devamını oku

Başdanışman: Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, ... devamını oku

Başkanlık Divanı: Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâtip Üye... devamını oku

Başkanvekili: TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöne- ten Başkanlık Divanı ... devamını oku

Birleşim: TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılın... devamını oku

Bürokrasi: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.... devamını oku

Bürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.... devamını oku

Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir... devamını oku

Bütçe Kanunu: Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirle... devamını oku

Büyükelçi: Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir.... devamını oku

Cumhurbaşkanı: Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.... devamını oku

Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçt... devamını oku

Danışma Kurulu: TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşitli ko... devamını oku

Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlan... devamını oku

Değişiklik Önergesi: Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan öner... devamını oku

Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.... devamını oku

Devlet Bakanı: Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi.... devamını oku

Divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.... devamını oku

Erken Seçim: Herhangi bir nedenle, Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan y... devamını oku

Esas Komisyon: Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyo... devamını oku

Esas Numarası: Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin nit... devamını oku

Eylem: Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çaba... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Siyaset Terimleri Sözlüğünde 123 Terim Kayıtlı.