Açıklamalı Türkçe Siyaset Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 122 Açıklamalı Siyaset Terimi Listelendi.

Anayasa: 1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini... devamını oku

Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir ... devamını oku

Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ... devamını oku

Vergi: Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre... devamını oku

Komisyon: Genel Kurul adına inceleme yapmak üzere kurulan ve belirli bir sayıda millet... devamını oku

Nisap: Yeter sayı.... devamını oku

Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.... devamını oku

Havale: Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı'nca görüşüleceği... devamını oku

Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.... devamını oku

Parti: Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka.... devamını oku

Tutanak: Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geç... devamını oku

Divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.... devamını oku

Taslak: Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriy... devamını oku

Tezkere: Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt.... devamını oku

Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumi... devamını oku

Kanun Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin imzaları... devamını oku

Geçici Madde: Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerdir. Yeni düzenleme yürürlüğ... devamını oku

Bürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.... devamını oku

Yasama Dokunulmazlığı: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanıl... devamını oku

Karma Komisyon: Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbak... devamını oku

İktidar: Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi.... devamını oku

Önerge: Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgi... devamını oku

Hükûmet: Bir ülkenin yönetim kuruluşları.... devamını oku

Eylem: Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabas... devamını oku

Gündem Dışı Konuşma: Aciliyeti bulunan önemli konuların TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin en başın... devamını oku

Protesto: Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bulara... devamını oku

Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.... devamını oku

Yasama Dönemi: İki milletvekili genel seçimi arasındaki 4 yıllık süredir.... devamını oku

Diğer Siyaset Terimleri

[1]2 3 4 5

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Siyaset Terimleri Sözlüğünde 122 Terim Kayıtlı.