Açıklamalı Türkçe Siyaset Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 122 Açıklamalı Siyaset Terimi Listelendi.

Anayasa: 1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini... devamını oku
Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ... devamını oku
Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir ... devamını oku
Vergi: Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre... devamını oku
Komisyon: Genel Kurul adına inceleme yapmak üzere kurulan ve belirli bir sayıda millet... devamını oku
Nisap: Yeter sayı.... devamını oku
Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.... devamını oku
Havale: Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı'nca görüşüleceği... devamını oku
Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.... devamını oku
Parti: Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka.... devamını oku
Tutanak: Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geç... devamını oku
Divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.... devamını oku
Taslak: Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriy... devamını oku
Tezkere: Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt.... devamını oku
Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumi... devamını oku
Kanun Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin imzaları... devamını oku
Geçici Madde: Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerdir. Yeni düzenleme yürürlüğ... devamını oku
Bürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.... devamını oku
Yasama Dokunulmazlığı: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanıl... devamını oku
Karma Komisyon: Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbak... devamını oku
İktidar: Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi.... devamını oku
Önerge: Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgi... devamını oku
Hükûmet: Bir ülkenin yönetim kuruluşları.... devamını oku
Gündem Dışı Konuşma: Aciliyeti bulunan önemli konuların TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin en başın... devamını oku
Eylem: Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabas... devamını oku
Kongre: 1- Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yap... devamını oku
Protesto: Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bulara... devamını oku
Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.... devamını oku

Diğer Siyaset Terimleri

[1]2 3 4 5

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Siyaset Terimleri Sözlüğünde 122 Terim Kayıtlı.