Kapsam Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kapsam nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kapsam

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların tümü, kavram altında toplanan şeylerin tümü.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Reklamcılık Terimi Olarak Kapsam

Hedef pazarda yer alan ve belirlenen kanaldan verilen reklâmın ulaşabileceği potansiyel müşterilerin teorik sayısı.

Reklamcılık Terimleri Sözlüğü (236)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Kapsam

1. Bir şeyin içinde bulunan.

2. Konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü.

3. Bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular.

4. Konu.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kapsam terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kapsam terimi hakkındaki yorumlar

Kapsam hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kapsam ile ilgili benzer terimler:

Birey: 1. Belirli bir tür içinde kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan ve bölünmez bir bütünlüğü olan varlık.

2. Bir toplumu oluşturan birimlere verilen ad.

Değerlendirme: 1. Bir şeyin nitelik ya da niceliği üstüne yapılan çalışma sonucu varılan yargı.

2. Aynı biçimdeki olayların, birtakım ölçünlere göre, önemini belirtme.

3. Türlü öğretim amaçlarının gerçekleşme oranını değişik yollarla ölçme ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinde değer biçme.

Özet: Bir metnin, bir sözün, üzerinde durulan bir konunun en önemli bölümlerinin sözlü ya da yazılı olarak kısaca anlatılan özü.

Özümleme: 1. Bir kimsenin öğrenmekte olduklarını kendi düşünce kalıbı içine sokması süreci.

2-Herbart'ın ruhbilim anlayışına göre yeni yaşantıların eski yaşantılarla birleştirilmesi süreci.

3. Yabancı kültür öğelerinin türdeş bir toplulukça benimsenmesi olayı.

4. Edinilen yeni bilgileri var olan bilişsel yapıya dâhil etme süreci.