Açıklamalı Türkçe Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

ABC Analizi: Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin ... devamını oku

Acente: Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş.... devamını oku

Alacak hesapları: Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktar... devamını oku

Atmosferik: Mağaza içinde dekor olarak kullanılan dikkat çekici yerleşim, ışıklandırma ... devamını oku

Bağlı talep: Bir etkene bağlı olarak değişen talep.... devamını oku

Başa baş noktası: Gelirlerin giderlere eşit olduğu satış miktarı.... devamını oku

Başa baş noktası analizi: Değişik seviyelerdeki satış kârını belirlemek için gelirlerle harcamalar ar... devamını oku

Başa baş rekabet: Sektör içindeki rakip bir firmanın en tepedekine meydan okuduğu, onun yerin... devamını oku

Benchmark: Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izl... devamını oku

Birleşme: İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanı... devamını oku

Birlikte markalama: Aynı ürünü üreten iki firmanın markalarını bir araya getirerek tek bir ürün... devamını oku

Bölgesel pazarlama: Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına v... devamını oku

Büyüme aşaması: Üretilen mal ve ya hizmetin satışların arttığı dönem.... devamını oku

Cam tavan: Azınlıkların ve kadınların belirli bir seviyeden sonra daha yüksek terfiler... devamını oku

Cari aktifler: Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar... devamını oku

Cari borçlar: Bir yıldan daha az bir zaman içinde ödenmesi beklenen borçlar.... devamını oku

Cari oran: Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçla... devamını oku

Çalışan indirimi: Genelde perakende satış yapan işletmelerin çalışanlarına satış fiyatı üzeri... devamını oku

Çalışan verimliliği: Çalışan başına satışlar gibi değerlendirilebilecek olan çalışanların faaliy... devamını oku

Çapa dükkân: Bir alışveriş merkezinde potansiyel müşteriler için bir albeni merkezi göre... devamını oku

Çapraz satış: Bir bölüm çalışanının potansiyel alıcılara kendi ürünleri dışında diğer böl... devamını oku

Çekme stratejisi: Potansiyel müşteriler için yapılan ve onları ürünleri talep etmeleri için c... devamını oku

Dağıtım kanalı: Üreticilerle tüketiciler arasındaki bağlantının kurulması için çalışan biri... devamını oku

Dağıtım yoğunluğu: Belli bir cins ürünü stoklarında bulunduran perakende satış yapan işletmele... devamını oku

Damping: Bir ürünün bedelinin altında fiyatlandırma uygulaması.... devamını oku

Dayanıklı mallar: Uzun süre kullanma imkânı olan mallar.... devamını oku

Dayanıksız mallar: Kısa bir sürede ve ya birkaç kullanımda tüketilen mallar.... devamını oku

Değer: Bilinen yararların fiyata oranı.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde 237 Terim Kayıtlı.