Ötügen Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ötügen nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Ötügen

Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan Dünya'ya dağıldığı kabul edilen yerin adı.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Ötügen terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ötügen terimi hakkındaki yorumlar

Ötügen hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ötügen ile ilgili benzer terimler:

Üge: Eski Türk devletlerinde Hükümet Başkanı (Başbakan).

Ayukı: Ayuki eski Türk devletlerinde hükümetin adıdır. Hunlardan itibaren yönetimle ilgili kararlar almak ve alınan kararları uygulamak amacıyla devlet yetkililerinin bulunduğu ayukı (bakanlar kurulu) adı verilen kurul oluşturulmuştur. Ayukının başında "aygucı" veya "üge" adı verilen bugünkü başbakan bulunurdu.

Yer Çekimi: Bir gezegenin veya cismin, nesneleri kendi merkezine doğru çektiği kuvvet.

İrfan: 1. Bilme, anlama.
2. Gerçeği sezme, kavrama gücü.
3. Dini gerçek ve sırlan biliş.
4. Kültür.