Ayukı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ayukı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Ayukı

Ayuki eski Türk devletlerinde hükümetin adıdır. Hunlardan itibaren yönetimle ilgili kararlar almak ve alınan kararları uygulamak amacıyla devlet yetkililerinin bulunduğu ayukı (bakanlar kurulu) adı verilen kurul oluşturulmuştur. Ayukının başında "aygucı" veya "üge" adı verilen bugünkü başbakan bulunurdu.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Ayukı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ayukı terimi hakkındaki yorumlar

Ayukı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ayukı ile ilgili benzer terimler:

Yer Çekimi: Bir gezegenin veya cismin, nesneleri kendi merkezine doğru çektiği kuvvet.

İrfan: 1. Bilme, anlama.
2. Gerçeği sezme, kavrama gücü.
3. Dini gerçek ve sırlan biliş.
4. Kültür.

Maden Devri: Ateşin keşfi insanların madeni işlemesine olanak tanımıştır. İnsanlar sırasıyla bakır, tunç ve demiri işleyerek araç-gereç, silah ve eşya yapmıştır. Bu sıralamada madenlerin doğada kolay bulunabilme ve işlenebilme özellikleri etkili olmuştur.

Yontma Taş Devri (Paleolitik devir): Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı MÖ 10.000 ile MÖ 5500 yılları arasındaki dönemdir.

Bu dönem, taşların yontularak bir takım araç ve gereçlerin elde edildiği bir dönemdir.

İnsanlar vahşi hayvanlardan korunmak için gruplar halinde mağaralarda, ağaç kavuklarında yaşamaktadır. Mağara duvarlarında bu döneme ait resimlere rastlanmıştır. Bunlar sanat tarihinin ilk yapıtları olarak görülür.

Bu devirde Buzul Çağı yaşandığı için insanlar tarımsal üretim yapamamışlar, hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak sürdürmüşlerdir.

İnsanlar avcılık ve toplayıcılığın etkisiyle göçebe olarak yaşamışlardır.