Toprak Kirliliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Toprak Kirliliği nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Toprak Kirliliği

Toprağın yapısını bozacak ve verimini düşürecek durumların tamamına toprak kirliliği denir.

Toprak Kirliliğinin Nedenleri:
1. Hava, su kirliliği ve asit yağmurları.
2. Plansız kentleşme.
3. Evsel ve endüstriyel atıklar.
4. Nüfus artışı.
5. Gübreler ve tarımsal ilaçlar.
6. Nükleer enerji santrallerinin radyoaktif atıkları.
7. Tıbbi atıklar.
8. Fosil yakıtların atıkları.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Toprak Kirliliği terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Toprak Kirliliği terimi hakkındaki yorumlar

Toprak Kirliliği hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Toprak Kirliliği ile ilgili benzer terimler:

Otobiyolojik Temizleme: Akarsular ve denizler birer ekosistemdir. Her ekosistem kendini onarmaya çalışır. Kirlenen su kaynaklarının, su kaynaklarında doğal olarak bulunan canlılarla temizlenmesine otobiyolojik
temizleme
denir. Bu canlılar, otobiyolojik temizleme sırasında oksijen tüketirler. Bu nedenle otobiyolojik temizlemenin belirli bir sınırı vardır.

Su Kirliliği: Su kaynaklarının kirletici etmenler tarafından kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısının bozulmasına su kirliliği denir.

Su Kirliliğinin Nedenleri
1. Havaya karışan tanecikli yapıların ve asitlerin yağışlarla su kaynaklarına ulaşması.
2. Evsel ve endüstriyel atıkların sulara boşaltılması.
3. Tarımsal gübrelerin ve ilaçların su kaynaklarını kirletmesi.
4. Deniz kazaları sonucunda fosil yakıtların denizlere boşaltılması.
5. Kanalizasyon sularının arıtılmadan su kaynaklarına boşaltılması.

Asit Yağmurları: Odun, kömür ve diğer fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere verilen kükürt ve azot içeren gazların, atmosferde çeşitli tepkimeler ile asitli bileşiklere dönüşüp yağışlarla yeryüzüne dönmesine asit yağmurları denir.

Ozon Kirliliği: Egzoz gazları, güneş ışığının etkisiyle çeşitli tepkimelere girerek ozon (O3) ve azotdioksit (NO2) gazlarının oluşumuna neden olur. Atmosferde bu gazların birikmesi sonucu oluşan kirliliğe ozon kirliliği denir.
Yeryüzüne yakın katmanlarda ozon gazı birikimi, solunum yolunu tahriş eder, bitkilerin dokularında çürümeye neden olur ve meyve verimini düşürür.