Asit Yağmurları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Asit Yağmurları nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Asit Yağmurları

Atmosferdeki nem ile kirleticilerin karışımı sonucu oluşan asidin, yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesi.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Biyoloji Terimi Olarak Asit Yağmurları

Odun, kömür ve diğer fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere verilen kükürt ve azot içeren gazların, atmosferde çeşitli tepkimeler ile asitli bileşiklere dönüşüp yağışlarla yeryüzüne dönmesine asit yağmurları denir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Asit Yağmurları terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Asit Yağmurları terimi hakkındaki yorumlar

Asit Yağmurları hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Asit Yağmurları ile ilgili benzer terimler:

Ozon Kirliliği: Egzoz gazları, güneş ışığının etkisiyle çeşitli tepkimelere girerek ozon (O3) ve azotdioksit (NO2) gazlarının oluşumuna neden olur. Atmosferde bu gazların birikmesi sonucu oluşan kirliliğe ozon kirliliği denir.
Yeryüzüne yakın katmanlarda ozon gazı birikimi, solunum yolunu tahriş eder, bitkilerin dokularında çürümeye neden olur ve meyve verimini düşürür.

Küresel Isınma: Yeryüzündeki bitki örtüsünün azalması, fosil yakıtların kullanımının artması, fabrika bacalarındaki zehirli gazların filtre edilmeden atmosfere verilmesi, deodorant kullanımı gibi sebepler atmosferdeki karbondioksit, metan, ozon, azotdioksit ve kloroflorokarbon (CFC) bileşiklerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle güneşten gelen ışınlarla atmosfer ve okyanusların sıcaklığı daha da artmıştır. Bu duruma küresel ısınma denir.

Hava Kirliliği: İnsan sağlığına zarar verebilecek maddelerin atmosferde birikmesine hava kirliliği denir. Atmosferde bulunan zararlı maddeler katı tanecikler şeklinde askıda, atmosfer nemi içinde çözünmüş ya da gaz hâlinde olabilir.

Besin Hijyeni: Besinlerin sağlıklı bir şekilde üretilmesi, ambalajlanarak korunması uygulamalarına besin hijyeni denir. Ambalajı zarar görmüş, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar tüketilmemelidir.