Açıklamalı Türkçe Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 594 Açıklamalı Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Listelendi.

Estetik: Sanatsal yaratımın genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal ... devamını oku
Konferans: Bilim iddiası taşıyan konuşma; bilginlerin, fen adamlarının, sanatçıların, b... devamını oku
Galeri: Sanat yapıtlarının ya da herhangi bir ürünün sergilendiği salon.... devamını oku
Form: Biçim, şekil.... devamını oku
Ton: 1. Okurken ya da konuşurken sesin duyguları belirtecek biçimde çıkmasına ton... devamını oku
İletişim: Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuş... devamını oku
Tekrarlı Bağlaç: Sıra sözleri ve cümleleri birleştiren bağlaç. Ne...ne, olsun...olsun, hem...... devamını oku
Terim: Bilim, Sanat, Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir k... devamını oku
Ağız: 1. Bir ülkede dilin, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği. ... devamını oku
Biyografi: Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yaz... devamını oku
Grafik: Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasınd... devamını oku
Panel: Bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından... devamını oku
Ulama: Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ün... devamını oku
Pano: Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış... devamını oku
Kök: Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabil... devamını oku
Jest: İletişimdeki el kol hareketleri.... devamını oku
Metin: Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin... devamını oku
Şive: 1. Bir dilin bilinen tarihsel süreci içinde ortaya çıkan, ses ve biçimsel fa... devamını oku
Tema: Asıl konu, temel motif.... devamını oku
Makale: Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazı... devamını oku
Durak: Kelimeler arasındaki anlamın gerekli kıldığı ses kesintisi: "Dur yolcu/ Bilm... devamını oku
Vurgu: Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğ... devamını oku
Dil: İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ses ve işaretlerin tümüne dil denir. Tü... devamını oku
Otobiyografi: Bir insanın, kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. ... devamını oku
Senaryo: Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışın... devamını oku
Çatı: 1-Fiillerin özne ve nesne alıp almamaları yönüyle incelenmesine çatı denir. ... devamını oku
Fabl: Kahramanlarının çoğu, hayvanlardan, bitkilerden seçilen, sonunda bir ahlak v... devamını oku
Masal: Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve ye... devamını oku

Diğer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde 594 Terim Kayıtlı.