Açıklamalı Türkçe Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Abartma: Söz biliminde bir duyguyu, bir düşünceyi veya bir olayı aşırı derecede büyü... devamını oku

Abartma (Mübalağa): Bir durumu olduğundan çok ya da az göstermek. Abartmak işi. Örnek : - B... devamını oku

Açık Hece: Bir ünlüyle biten veya bir tek ünlüden oluşan ve ünlüsü kısa olan hece. A-r... devamını oku

Açık Oturum: 1- Geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların, yine bu kitlelere o sahan... devamını oku

Açıklayıcı: Kendisinden önce gelen kelime veya kelime gruplarını daha açık ifade etmek ... devamını oku

Açılım: Bir kısaltmanın açık yazılışı.... devamını oku

Ad (İsim): 1. Canlı ve Cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan ke... devamını oku

Ad (isim) Cümlesi: 1- Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir ad ya da ad soylu sözcüğün bulunduğu ... devamını oku

Ad Aktarması: Bir sözcük ya da sözün, benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu ba... devamını oku

Ad Aktarması (Mürsel Mecaz): Bir sözü benzetme amacı gütmeden bir başka söz yerine kullanmaktır. Sözcük... devamını oku

Ad Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili... devamını oku

Ad Çekimi: Bir adın hâl (durum) ekleriyle girdiği çekim.... devamını oku

Ad Durum Ekleri: Adı başka sözcüklerle ilişkilendiren ekler."-i"belirtme, "-e" yönelme, "-de... devamını oku

Ad Eylem: İsim fiil.... devamını oku

Ad Fiil: Ad-fiil: Fiilin kök ve gövdelerine getirilen belirli eklerle fiilin bir ad ... devamını oku

Ad Kökü: Somut veya soyut varlıkları veya onların vasıf, durum ve ilişkilerini göste... devamını oku

Ad Soylu Sözcük: Eylem dışındaki mastar eki alamayan sözcükler.... devamını oku

Ad Tamlamaları: En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnen... devamını oku

Ad Tamlaması: En az iki adın bir araya gelip birbirini tamamlamasıyla oluşan sözcük öbekl... devamını oku

Ad-Fiil Grubu: -mak, -ma, -ış/-uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış b... devamını oku

Addan Ad Türeten Ekler: Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni ... devamını oku

Addan Fiil Türeten Ekler: Adlara ve ad soylu kelimelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir an... devamını oku

Addan Türemiş Ad: Ad kökü veya gövdesine addan ad yapan ekler getirilerek yapılmış yeni ad.... devamını oku

Addan Türemiş Eylem: Ad kökü veya gövdesine addan eylem yapan ekler getirilerek yapılmış eylem.... devamını oku

Adıl: Zamir.... devamını oku

Adlaşmış Sıfat: Nitelediği ad düşmüş sıfat.... devamını oku

Afiş: Bir şeyi duyurmak, tanıtmak vb. için hazırlanan, kalabalığın görebileceği y... devamını oku

Ağız: 1. Bir ülkede dilin, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde 596 Terim Kayıtlı.