Terim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Terim nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Terim

Bilim, Sanat, Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir kavramı gösteren gerçek anlamlı sözcüklere terim denir.
Örnek :
Bu sınıfa yirmi sıra yerleştirelim.
Toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri inceliyor.
Bu çiçeğin kökü tamamen kurumuş.
Sözcük köklerini ve gövdelerini tanıyalım.

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü (594)


Matematik-Geometri Terimi Olarak Terim

Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı olan kelimelere denir.

1.Toplama ve çıkarma işlemlerinde toplanan veya çıkan sayılardan her biri.
2.Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
3. Bir denklemde " =" işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
4. Bir kesrin pay ve paydasından her biri

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Edebiyat Terimi Olarak Terim

Bir bilim ve sanat dalıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere verilen ad. Terimler tek anlamlı sözcüklerdir; yan anlamları yoktur.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (740)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Terim

Bir kavramın dil ile ifadesi.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Terim

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Müzik-Dans Terimi Olarak Terim

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Genel Türkçe Terimi Olarak Terim

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretler arasında bulunan parçalardan her biri.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (360)


Paylaş tweet facebook

Terim terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Terim terimi hakkındaki yorumlar

Terim hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Terim ile ilgili benzer terimler:

İhtiras :Aşırı, güçlü istek...devamını oku

Zorba :Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse...devamını oku

Mengene :Nesneleri sıkıştırmaya yarayan araç. "Bir mengeneye ihtiyacımız var."...devamını oku

Küpeşte :Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzeylerine kaplan...devamını oku

Basma :1. Basmak işi. 2. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. ...devamını oku

Yemame :Arabistan'da tahıl yetiştirmesi ile ünlü bir yer adı....devamını oku

Askeri :Askerlikle ilgili, askere özgü....devamını oku

Antidemokrat :Demokrasi karşıtı, demokratik davranmayan....devamını oku