Amfoter Metaller Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Amfoter Metaller nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Kimya Terimi Olarak Amfoter Metaller

Al, Sn, Zn, Pb, Cr, Be metalleri amfoter metal olarak sınıflandırılır. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime vererek H2 gazı açığa çıkaran metallerdir.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Amfoter Metaller terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Amfoter Metaller terimi hakkındaki yorumlar

Amfoter Metaller hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Amfoter Metaller ile ilgili benzer terimler:

Düğüm Çizgisi: Dalga kaynakları etrafında çizilen gri çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler dalga çukurlarını göstermektedir. Girişim deseninde iki dalga tepesinin veya iki dalga çukurunun üst üste bindiği noktalar dalga katarlarını, bir dalga tepesi ile bir dalga çukurunun üst üste bindiği noktalar da düğüm çizgilerini oluşturur.

Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler: İçişlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlıya bağlı olan eyaletlerdir.
Hicaz, Kırım, Erdel, Eflak, Boğdan

Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Halep, Şam, Trablusşam, Musul, Rumeli, Bosna, Budin, Maraş (Zilkadriye)

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir.
Yemen, Habeş, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Fas, Bağdat, Basra