Ayrıştırıcılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ayrıştırıcılar nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Ayrıştırıcılar

1. Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa karışmasını sağlayan organizmalar.

2. Organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesini sağlayan organizmalar.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Fen Bilimleri Terimi Olarak Ayrıştırıcılar

Doğadaki ölü bitki ve hayvan atıklarını parçalayarak toprağın madensel tuz ve mineral ihtiyacını karşılayan canlı grubudur. Bazı bakteri ve mantarlar çürükçül yaşar.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Ayrıştırıcılar

Bazı bakteri ve mantarlar (cıvık mantar, küf mantarları ve diğerleri) bu gruba girer.
Ayrıştırıcı canlılar, canlı atıkları ile toprağa düşen ölü bitki ve hayvan dokularını parçalar. Böylelikle kendi enerji ve besin ihtiyacını sağlarken, bitkiler için gerekli birçok maddeyi (mineral) toprağa verir. Topraktaki madensel tuz oranının da artmasını sağlar. Böylece bu atık maddelerin doğada birikimini engeller, tekrar kullanılmasına olanak verir

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Ayrıştırıcılar terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ayrıştırıcılar terimi hakkındaki yorumlar

Ayrıştırıcılar hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ayrıştırıcılar ile ilgili benzer terimler:

Dehidrasyon: Aminoasitler peptit bağıyla birleşince su ve protein açığa çıkar. Bu olaya dehidrasyon denir.

Metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık.
"Babamın her zaman metanetini koruduğunu gördüm."
"Şu an bize düşen güçlü ve metanetli olmaktır."

Hayat Sahası: Hitler, “Almanya’nın bir dünya gücü olmak zorunda olduğunu, aksi takdirde ortada Almanya diye bir ülke kalmayacağını” düşünmekteydi. Pragmatik ve fırsatçı bir lider olan Hitler, kuşkusuz belli bir program dahilinde hareket etmiş ve üç aşamalı bir dış politika yürütmüştür. Bu aşamalar şöyleydi: Almanya’yı Versailles Barış Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtarmak, Almanya dışında yaşayan bütün Almanları Alman sınırları içine almak (ein Volk, einReich), ve Hayat Sahası ( Lebensraum ) politikasıyla Alman Devleti'nin gücünü en üst düzeye çıkarmak
Hayat Sahası, Almanya’nın nüfus artışıyla birlikte hayat standartlarını yükseltebileceği yeni yerler demekti. Hitler’in düşüncesi, nüfus yoğunluğu az, tarıma elverişli toprakların olduğu Doğu Avrupa’dan toprak alınmasıydı.

Gök tanrı: Tengricilik veya Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.
Vikipedi