Çözümleme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Çözümleme nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Matematik-Geometri Terimi Olarak Çözümleme

Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Çözümleme

Bir teleskobun daha fazla ayrıntıyı gösterebilme yeteneğine denir. Çözümleme ne kadar yüksekse, teleskop o kadar ince ayrıntı verir.

Uzay ve Astronomi Terimleri Sözlüğü (540)


Sanat Terimi Olarak Çözümleme

Bir şeyi soyutlama veya parçalara ayırma süreci.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Sunuculuk-Televizyonculuk Terimi Olarak Çözümleme

Seslendirilecek metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesi ile anlam ve biçim özelliklerini açığa çıkarmak amacıyla analiz etme.

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü (147)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Çözümleme

Bileşik olanı ayırarak çözmek. Bir bütünü parçalara ayırmak.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Çözümleme

Bir finansal kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermayeye artık sahip olmadığının ilgili otoritelerce tespit edilmesi neticesinde, finansal kuruluşun tasfiye edilmesi veya faaliyetlerine devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye yapısına tekrar kavuşturulması amacıyla özel bir müdahaleye tabi tutulmasıdır. (Resolution)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Çözümleme terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Çözümleme terimi hakkındaki yorumlar

Çözümleme hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Çözümleme ile ilgili benzer terimler:

Birincil Gelir Hesabı: Emek, finansal veya doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermekte olup, çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir. (Primary Income Account)

Birim İşgücü Maliyeti: Bir birim iş üretmek için yapılması gereken ortalama işgücü harcamalarını ifade eder. Toplam ücret ödemeleri üretime bölünerek hesaplanır. Saatlik ücretlerin işgücü verimliliğine oranı olarak da ifade edilebilir. Saatlik ücretlerdeki artış birim ücreti artırırken, verimlilikteki artış azaltmaktadır. Firma açısından birim ücret artışı kârlılığı azaltan, rekabet gücünü zayıflatan bir unsurdur. (Unit Labour Cost)

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı: 2010 yılı Mayıs ayında TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yeni bir likidite aracı olarak devreye sokmuştur. (One-week Repo Rate)

Bileşik Faiz Oranı: Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faiziyle birlikte yeniden yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır. (Compound Interest Rate)