Açıklamalı Türkçe Sanat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1043 Açıklamalı Sanat Terimi Listelendi.

Dekor: 1. Bir iç mekânı bezeme, süsleme ve de döşeme amacıyla yerleştirilmiş ya da ... devamını oku
Estetik: 1. Sanatsal eserin genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal ... devamını oku
Aksesuar: Sanat eserinde ikinci derecede kalan şeyler, detay, ayrıntı.... devamını oku
Minyatür: 1- Latince miniare (kırmızı ile boyama)'den kaynaklanan İtalyanca miniatured... devamını oku
Kroki: 1- Planın ölçeksiz fakat orantılı basit çizimi, görülen ya da tasarlanan şey... devamını oku
Sanat: 1- Belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa ... devamını oku
Hat: 1. Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı. 2. Yazı. Hat sanat... devamını oku
Plan: Bir nesnenin ya da yapıtın yatay bir düzlem üzerindeki izdüşümü. Milattan 15... devamını oku
Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş imaret, hamam, kitaplık, m... devamını oku
Galeri: 1. Dehliz, koridor. Dar, uzun geçit. 2. Sanat yapıtlarının konulduğu ya ... devamını oku
Şadırvan: 1- Bir çeşit meydan çeşmesidir. Özellikle cami avlularında veya bitişiğinde ... devamını oku
Harim: Camiilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların old... devamını oku
Diyafram: Işığa karşı duyarlı filmin ne kadar ölçüde ışık alması gerektiğini kontrol e... devamını oku
Sütun: 1. Kaide, gövde ve başlıktan oluşan, Taştan veya ahşaptan yapılmış olup gene... devamını oku
Potern: Eski Anadolu uygarlıklarında kalelerin giriş ve çıkışları için yapılan üçgen... devamını oku
Form: Bir şeyin dış biçimi ile birlikte, içyapısına verilen ad. Nesnenin, içinin d... devamını oku
Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de... devamını oku
Han: Kent içinde yer alan ticaret ya da geçici konaklama yapısı.... devamını oku
Çözümleme: Bir şeyi soyutlama veya parçalara ayırma süreci.... devamını oku
Kaide: Taşıyıcı bir yapı ögesinin veya bir heykelin oturduğu ayaklık, taban.... devamını oku
Hattat: 1. Hat sanatıyla uğraşan kişiye "çok güzel el yazısı yazan sanatçı" anlamına... devamını oku
Ton: Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve karanlık dereceleri. Nesnelerin çe... devamını oku
Üslup: 1. Bir sanat yapıtının ya da yapıtlar grubunun, bir devrin, bir bölgenin vey... devamını oku
Ekspresyonizm: Dışavurumculuk ya da Anlatımcılık da denir. 20.yy.ın başlarında Avrupa'da or... devamını oku
Süreç: Düşüncenin gerece aktarımı ve sanat yapma yolu.... devamını oku
Kiriş: 1. Döşemelerde veya tavanı taşıyan yatay olarak yerleştirilen inşaat elemanı... devamını oku
Analiz: Ayrıştırma , Çözümleme / Her hangi nesne konu veya durumun parçalar ve bölüm... devamını oku
Kubbe: Yarım küre veya toparlakça yapı örtüsü bir kemer yayının tepe noktasından in... devamını oku

Diğer Sanat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1043 Terim Kayıtlı.