Açıklamalı Türkçe Sanat Terimleri Sözlüğü

A Tipi Renkli Film (Type A Colour Film): 3400 derece K ışığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel ... devamını oku

Abadi Kağıt: Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından yapılanları da ... devamını oku

Abaküs: Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad.... devamını oku

Abanoz: Çok sert, dayanıklı, siyaha yakın koyu renkte, oymacılıkta kullanılan tropi... devamını oku

Aberasyon (Aberration ): Görüntü bozulması.... devamını oku

Abide: Eski dilde anıt. Önemli bir olay yada kişi - kişileri anmak, ilke düşünce v... devamını oku

Abidevi: Anıtsal.... devamını oku

Abir: Mürekkebe katılan koku verici madde. Yaygınlıkla Beyaz Sandal, Sümbül Kökü,... devamını oku

Abstrak Sanat: Soyut sanat.... devamını oku

Abstre Sanat: Soyut Sanat.... devamını oku

Açık Komposizyon: Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dı... devamını oku

Adak Levhası: Sümerlilere ait, üzerinde kabartma şeklinde çeşitli tasvirlerin ve yazıları... devamını oku

Aditum: Romalıların mabetlerinde bulunan içinde tanrı heykelinin veya değerli eşyas... devamını oku

Adjunktion: Eklenti. Kolaj, akümülasyon ve asamblajı da kapsayan bir sanat tekniğidir.... devamını oku

Afiş: Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilen... devamını oku

Afterimaj: Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden ... devamını oku

Agora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevres... devamını oku

Ağaç Baskı: Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elveriş... devamını oku

Ağaç Direkli Cami: Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipidir. Çok sayıda ağaç di... devamını oku

Ağırlık Kulesi: Büyük Kubbelerin ve bunları taşıyan kemerlerin itme güçlerini karşılamak am... devamını oku

Ağtonoz: Gotik mimaride ağ biçimli tonoz.... devamını oku

Ahşap: Ağaç malzemeden yapılmış her türlü ürün.... devamını oku

Ajur: Mermer, tahta vb. malzemeyi kafes gibi delikli olarak oyup süsleme tekniği.... devamını oku

Akademi: 1. Türlü sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Değişik sanat görüşler... devamını oku

Akademik: 1. Bilimsel niteliği olan. 2. Geleneksel anlamda, güzel sanat alanında, ... devamını oku

Akademizm: Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, de... devamını oku

Akant: Yabani enginar yaprağı biçimindeki süsleme elemanı.... devamını oku

Akantus: Yaprakları ve dalları süsleme motifi olarak kullanılan bir cins kenger bitk... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1044 Terim Kayıtlı.