Açıklamalı Türkçe Sanat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1043 Açıklamalı Sanat Terimi Listelendi.

Aksesuar:Sanat eserinde ikinci derecede kalan şeyler, detay, ayrıntı....devamını oku

Dekor:1. Bir iç mekânı bezeme, süsleme ve de döşeme amacıyla yerleştirilmiş ya da ...devamını oku

Minyatür:1- Latince miniare (kırmızı ile boyama)'den kaynaklanan İtalyanca miniatured...devamını oku

Estetik:1. Sanatsal eserin genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal ...devamını oku

Galeri:1. Dehliz, koridor. Dar, uzun geçit. 2. Sanat yapıtlarının konulduğu ya ...devamını oku

Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş imaret, hamam, kitaplık, m...devamını oku

Şadırvan:1- Bir çeşit meydan çeşmesidir. Özellikle cami avlularında veya bitişiğinde ...devamını oku

Harim:Camiilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların old...devamını oku

Kaide:Taşıyıcı bir yapı ögesinin veya bir heykelin oturduğu ayaklık, taban....devamını oku

Ekspresyonizm:Dışavurumculuk ya da Anlatımcılık da denir. 20.yy.ın başlarında Avrupa'da or...devamını oku

Hattat:1. Hat sanatıyla uğraşan kişiye "çok güzel el yazısı yazan sanatçı" anlamına...devamını oku

Potern:Eski Anadolu uygarlıklarında kalelerin giriş ve çıkışları için yapılan üçgen...devamını oku

Han:Kent içinde yer alan ticaret ya da geçici konaklama yapısı....devamını oku

Plan:Bir nesnenin ya da yapıtın yatay bir düzlem üzerindeki izdüşümü. Milattan 15...devamını oku

Form:Bir şeyin dış biçimi ile birlikte, içyapısına verilen ad. Nesnenin, içinin d...devamını oku

Sanat:1- Belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa ...devamını oku

Ton:Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve karanlık dereceleri. Nesnelerin çe...devamını oku

Süreç:Düşüncenin gerece aktarımı ve sanat yapma yolu....devamını oku

Hat:1. Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı. 2. Yazı. Hat sanat...devamını oku

Diyafram:Işığa karşı duyarlı filmin ne kadar ölçüde ışık alması gerektiğini kontrol e...devamını oku

Değer:Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir...devamını oku

Sütun:1. Kaide, gövde ve başlıktan oluşan, Taştan veya ahşaptan yapılmış olup gene...devamını oku

Biyografi:Öz geçmiş....devamını oku

Kubbe:Yarım küre veya toparlakça yapı örtüsü bir kemer yayının tepe noktasından in...devamını oku

Arşitrav:Antik mimaride sütunların üstünde bulunan yatay bölüm. Üst yapının en alt el...devamını oku

Kroki:1- Planın ölçeksiz fakat orantılı basit çizimi, görülen ya da tasarlanan şey...devamını oku

Kiriş:1. Döşemelerde veya tavanı taşıyan yatay olarak yerleştirilen inşaat elemanı...devamını oku

Kemer:1. İki sütun veya iki ayak arasındaki açıklığın üzerini örtmek için uçları s...devamını oku

Diğer Sanat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1043 Terim Kayıtlı.