Açıklamalı Türkçe Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

Ağız: 1. Ulusal sınırlar içinde kullanılan dilin farklı coğrafi bölgelerdeki söyl... devamını oku

Alto (Kontralto): Kalın kadın sesi.... devamını oku

Artikülasyon: Artikülasyon bir diğer adıyla boğumlanmadır. Ağız organları aracılığıyla sö... devamını oku

Asalak Sesler: Bazı sesler veya kelimeler asalak olarak kelimelerin arasına takılır ve kon... devamını oku

Aşınma: Birleşik kelimelerde ilk kelimenin son hecesi ile ikinci kelimenin ilk hece... devamını oku

Atlama: Günlük konuşmada söylediklerine dikkat etmeyen, aceleci ve özensiz konuşmal... devamını oku

Atlatma: Konuşma sırasında bazı sesleri ve heceleri söylememekten kaynaklanan bir ko... devamını oku

Bariton: Orta kalınlıktaki erkek sesleri.... devamını oku

Bas: Kalın erkek sesleri.... devamını oku

Bedensel Davranış: Duruş, jest, mimik gibi görsel simgeler konuşmanın temel öğeleridir.... devamını oku

Benzeşme: Bir kelimede bir sesin başka bir sesi kendisine benzetme etkisi. Örnek: yur... devamını oku

Boğumlanma: 1- Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde... devamını oku

Büzülme: Türkçede eklenme sırasında çeşitli durumlarda büzülmeler oluşur. Örnek: Ünl... devamını oku

Çenenin Durumuna Göre Ünlüler: Ünlülerin çıkartılmasında çenenin de önemli bir işlevi bulunmaktadır. Kimi ... devamını oku

Çıkak: Boğumlanma noktası.... devamını oku

Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler: Ünsüzlerin her birinin oluşumunda farklı organların görev aldığı görülmekte... devamını oku

Diksiyon: Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmes... devamını oku

Diksiyonun Kuralları: ● Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek, ● Sesleri doğru boğumlamak, ... devamını oku

Dil: İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düş... devamını oku

Dil Bilgisi: Her dilin kendine göre kural ve özellikleri vardır. Dil, kuralları dışında ... devamını oku

Dilin Durumuna Göre Ünlüler: "Ünlü" adını verdiğimiz sesler ağız yolundan çıkarılırken dil, öne ve arkay... devamını oku

Diyafram: Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas.... devamını oku

Dudakların Durumuna Göre Ünlüler: Ünlüler çıkarılırken dudaklar düz ve yuvarlak olmak üzere iki şekle girerle... devamını oku

Durak: Söylenen ya da okunan bir metnin solunum yerlerinin oluşturduğu, söz söyley... devamını oku

Duraklama: Anlam bozukluğu vermemek için iki kelime arasında verilen durak. Örnek: Bir... devamını oku

Düşme: Kelimedeki bir veya birkaç sesin, dilin ses özelliklerinden kaynaklanan seb... devamını oku

Düşünce (Zihinsel Etkinlik): Zihinsel etkinlik konuşmanın görsel ve işitsel ögelerle ifade edilmesinden ... devamını oku

Ekleme: 1. Konuşurken kelimenin aslında olmamasına karşın kelimeyi söylerken yeni s... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğünde 106 Terim Kayıtlı.