Erkân Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Erkân nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Genel Türkçe Terimi Olarak Erkân

1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler.

2. Yol, yöntem.

3. General veya amiral aşamasındaki askerler.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Erkân terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Erkân terimi hakkındaki yorumlar

Erkân hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Erkân ile ilgili benzer terimler:

Seyfiye Sınıfı: Osmanlı Devlet Teşkilatını oluşturan üç ana meslek grubundan biridir.
Osmanlı toplum yapısında "Seyfiye Sınıfı" idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehli- örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

- Kılıç ehli olarak bilinir.
- Devleti koruyan, asayişi sağlayan, sınırları genişleten sınıftır.
- Yönetim ve askerlik işlerine bakarlar.
- Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi bu gruptadır.

Biyoçeşitlilik: Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar, onların sahip olduğu genleri ve canlı organizmaların içinde yaşadığı ekosisteme biyoçeşitlilik denir. Biyolojik çeşitliliğin ekosistem, tür ve gen çeşitliliği olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır.

Biyoçeşitlilik: Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir.

İsevilik: Hristiyanlık, Hz. İsa'nın adından dolayı İsevilik adıyla da anılır.

Peygamberi: Hz. İsa
Kutsal kitabı: İncil (Ahd-i Cedit) (Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Barnabas)
Din adamları: Papaz, Patrik, Piskopos, Keşiş, Kardinal, Papa, Rahip, Rahibe
Sembolleri: Hz.İsa'nın çarmıha gerilişini sembolize eden HAÇ işaretidir.
İbadet yerleri: Kilise, Manastır, Katedral, Bazilika, Patrikhane
Kutsal günleri: Pazar
İbadetleri: Günlük, haftalık ve yıllık olarak yapılır.
Kiliselerdeki toplu ibadetlere AYİN de denmektedir. Kilisedeki ayinleri din adamları yönetir. Dua edilir ve İncil'den bölümler okunur. İlahiler söylenir.
Doğan her yeni çocuk günahkar olarak doğduğu kabul edilir ve kutsal suyla yıkanarak günahlardan temizlenir ki buna VAFTİZ denir. Ayrıca Hristiyanlığa girmek isteyenlere de bu uygulanır.
Çan: Hristiyanları pazar günü ibadete çağırmak için ibadethanelerde çalınan büyükçe zildir.
Günah çıkartma: Günahlarını itiraf edenlerin günahlarını din adamlarının bağışlamasıdır.
Aforoz: Din adamlarının kişileri dinden çıkarma yetkisine denir.
Havari: Hz. İsa'ya peygamberliği boyunca inanan 12 kişiye denir.