Biyoçeşitlilik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Biyoçeşitlilik nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Biyoçeşitlilik

Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Biyoçeşitlilik

Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar, onların sahip olduğu genleri ve canlı organizmaların içinde yaşadığı ekosisteme biyoçeşitlilik denir. Biyolojik çeşitliliğin ekosistem, tür ve gen çeşitliliği olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Biyoçeşitlilik terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Biyoçeşitlilik terimi hakkındaki yorumlar

Biyoçeşitlilik hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Biyoçeşitlilik ile ilgili benzer terimler:

Biyoçeşitlilik: Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir.

İsevilik: Hristiyanlık, Hz. İsa'nın adından dolayı İsevilik adıyla da anılır.

Peygamberi: Hz. İsa
Kutsal kitabı: İncil (Ahd-i Cedit) (Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Barnabas)
Din adamları: Papaz, Patrik, Piskopos, Keşiş, Kardinal, Papa, Rahip, Rahibe
Sembolleri: Hz.İsa'nın çarmıha gerilişini sembolize eden HAÇ işaretidir.
İbadet yerleri: Kilise, Manastır, Katedral, Bazilika, Patrikhane
Kutsal günleri: Pazar
İbadetleri: Günlük, haftalık ve yıllık olarak yapılır.
Kiliselerdeki toplu ibadetlere AYİN de denmektedir. Kilisedeki ayinleri din adamları yönetir. Dua edilir ve İncil'den bölümler okunur. İlahiler söylenir.
Doğan her yeni çocuk günahkar olarak doğduğu kabul edilir ve kutsal suyla yıkanarak günahlardan temizlenir ki buna VAFTİZ denir. Ayrıca Hristiyanlığa girmek isteyenlere de bu uygulanır.
Çan: Hristiyanları pazar günü ibadete çağırmak için ibadethanelerde çalınan büyükçe zildir.
Günah çıkartma: Günahlarını itiraf edenlerin günahlarını din adamlarının bağışlamasıdır.
Aforoz: Din adamlarının kişileri dinden çıkarma yetkisine denir.
Havari: Hz. İsa'ya peygamberliği boyunca inanan 12 kişiye denir.

Filozof: Yunanca "seviyorum", "ardından gidiyorum", "arıyorum" gibi anlamlara gelen "phileo" sözcüğü ve "bilgi", "bilgelik" anlamlarına gelen "sophia" sözcüğünün birleşiminden oluşan felsefenin sözcük anlamı, "bilgelik sevgisi" ya da "bilgi sevgisi"dir. Yani bilgeliğe ve bilgiye değer vermek, onları önemsemek ve hatta en değerli şeyler olarak görmektir.

Felsefe (philosophia) terimi ilk kez, İlk Çağ´ın ünlü Yunan matematikçisi ve filozofu Pythagoras (Pisagor), (MÖ 580-500) tarafından kullanılmıştır. Buna göre felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir. Bilgelik (hikmet) ise varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi hâlidir.

Bu arayış içerisinde bilgeliği seven, bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen, felsefeyle uğraşan kişilere filozof (philosophos) denir.

Hücre Zarı: Hücrenin en dış kısmında bulunur.

• İki sıra fosfolipitten oluşmuştur. Bu moleküller sırt sırta verdiklerinde su geçirmeyen bir tabaka oluşur.
• Fosfolipitin yanısıra glikoprotein, glikolipit ve proteinler de bulunur.
• Glikolipit ve glikoproteinler reseptör olarak görev yapar.
• Hücrenin bulunduğu ortamdaki değişiklikleri ve uyarıları sürekli olarak algılar ve tepki
göstermesini sağlar.
• Hücresel faaliyetler sonucu yeni parçalar eklendiği veya çıkarıldığı için zar hareket
halindedir. Bu durum zarın canlı olduğunun göstergesidir.
• Bazı hücrelerde hücre yüzeyi; emilim, salgılama, sıvı iletimi ve diğer fizyolojik olaylarla ilgili olarak farklılaşır.