Karar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Karar nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Karar

Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Hukuk Terimi Olarak Karar

Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Siyaset Terimi Olarak Karar

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi, yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Karar

Bir konu üzerinde bir kişinin, kendi düşüncelerinden yola çıkarak ulaştığı sonucu ya da bir grubun, bir konu üzerinde görüşüp tartışarak vardığı kesin sonucu yansıtan yazılar.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Karar

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM; içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi ve yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir.

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Karar terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Karar terimi hakkındaki yorumlar

Karar hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Karar ile ilgili benzer terimler:

Kapsam Maddesi: Kanunun uygulama alanına yönelik olarak hangi kişi ya da kuruluşlarla veya hangi yer ve durumlarla sınırlı olduğunu gösteren maddedir.

Kapalı Oturum: Milletvekilleri, bakanlar ve görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri dışında kimsenin katılamadığı, tutanakları en az 10 yıl yayımlanmayan ve toplantı içeriğinin devlet sırrı olarak saklandığı Genel Kurul toplantısıdır. Komisyonlar da kapalı oturum yapabilirler.

Kanun Teklifi: En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerisidir.

Kanunlar Külliyatı: Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nitelikteki nizamnamelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar çıkarılan kanunların bir arada görüldüğü ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanan yayındır. “Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı” ve “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” olmak üzere iki bölümden oluşur. Yürürlükteki bir kanunun, zaman içinde yapılan değişikliklerin de işlendiği son hâlini görmek için Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı’na bakmak gerekir. Bu Külliyat’a Başbakanlığın internet sitesinden erişilebilmektedir.